The Infinite Monkey Cage

The Infinite Monkey Cage โดย BBC Radio 4

BBC Radio 4

Witty, irreverent look at the world through scientists' eyes. With Brian Cox and Robin Ince.

หมวดหมู่: เทคโนโลยี

ฟังตอนสุดท้าย:

Robin explores the origins of laws that seem to govern our everyday lives but which aren’t really laws at all. You can hear all five episodes of the series in the Scientifically podcast where you can also find other great science programmes from Radio 4.

ตอนก่อนหน้า

 • 153 - Introducing Robin Ince’s Laws That Aren’t Laws 
  Wed, 10 Mar 2021
 • 152 - A History of Rock 
  Mon, 15 Feb 2021
 • 151 - The Fundamentals of Reality 
  Mon, 08 Feb 2021
 • 150 - The Science of Cooking 
  Mon, 01 Feb 2021
 • 149 - Neanderthals 
  Mon, 25 Jan 2021
ตอนมากแค่ไหน

ไทยพอดคาสต์มากขึ้น - เทคโนโลยี

พอดคาสต์ต่างประเทศมากขึ้น - เทคโนโลยี

เลือกประเภท Podcast