ข่าวโลกโบราณคดี

ข่าวโลกโบราณคดี โดย วิษณุ เอื้อชูเกียรติ

วิษณุ เอื้อชูเกียรติ

Podcast by วิษณุ เอื้อชูเกียรติ

ฟังตอนสุดท้าย:

ข่าวโลกโบราณคดี ครั้งที่ 154 วันที่ 24 สิงหาคม 2564 - ศพ ‘สุภาพสตรีกับดาบ’ อายุพันปี อาจไม่ใช่ ‘ผู้หญิง’ ...แต่เป็น ‘ผู้ชาย’ ที่มีโครโมโซมแตกต่าง - หลักฐานการใช้ไฟแสดงการแพร่วัฒนธรรมที่เกิดขึ้นเมื่อ 400,000 ปีก่อน - นักโบราณคดีขุดพบเทวรูปอายุ 1,600 ปีในพรุที่มณฑลรอสคอมมอน - หลักฐานเชิงประจักษ์ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำทะเล

ตอนก่อนหน้า

 • 149 - ข่าวโลกโบราณคดี ครั้งที่ 154 - ArchaeoNews in Thai 154 
  Wed, 22 Sep 2021
 • 148 - ข่าวโลกโบราณคดี ครั้งที่ 153 - ArchaeoNews in Thai 153 
  Thu, 02 Sep 2021
 • 147 - ข่าวโลกโบราณคดี ครั้งที่ 152 - ArchaeoNews in Thai 152 
  Tue, 17 Aug 2021
 • 146 - ข่าวโลกโบราณคดี ครั้งที่ 151 - ArchaeoNews in Thai 151 
  Mon, 09 Aug 2021
 • 145 - ข่าวโลกโบราณคดี ครั้งที่ 150 - ArchaeoNews in Thai 150 
  Tue, 27 Jul 2021
ตอนมากแค่ไหน

ไทยพอดคาสต์มากขึ้น - %()s

พอดคาสต์ต่างประเทศมากขึ้น -

เลือกประเภท Podcast