Beginners’ Chinese - Audio

Beginners’ Chinese - Audio โดย The Open University

The Open University

Do you want to learn some basics in Mandarin Chinese? The tracks presented here are designed to give you a taste of Mandarin Chinese language and culture. You’ll hear short conversations where people greet each other, introduce themselves and their families, describe where they come from and what they do for a living. You’ll hear them talk about sports, ask for directions, buy things, order food in a restaurant, invite someone to dinner – or simply share their experience of learning Chinese. You’ll also find a track to help you with pronunciation and the use of tones. Finally, there’s the chance to listen to interviews in English about Chinese-speaking cultures. Our guide to the language and culture of mainland China is Dr Kan Qian, who is chair of The Open University course: L197: Beginners’ Chinese You can also download transcripts for all the tracks.

หมวดหมู่: การศึกษา

ฟังตอนสุดท้าย:

A short introduction to this album.

ตอนก่อนหน้า

 • 46 - Beginners' Chinese 
  Fri, 04 Jun 2010
 • 45 - Beginners Chinese: Pronunciation and tone 
  Fri, 04 Jun 2010
 • 44 - Beginners Chinese: Numbers from zero to ten 
  Fri, 04 Jun 2010
 • 43 - Beginners Chinese: Greetings and names 
  Fri, 04 Jun 2010
 • 42 - Beginners Chinese: Where do you live? 
  Fri, 04 Jun 2010
ตอนมากแค่ไหน

ไทยพอดคาสต์มากขึ้น - การศึกษา

พอดคาสต์ต่างประเทศมากขึ้น - การศึกษา

เลือกประเภท Podcast