Easy Kaset เกษตรง่ายนิดเดียว

Easy Kaset เกษตรง่ายนิดเดียว โดย Tangmo KU71 AI32

Tangmo KU71 AI32

สาระน่ารู้ทางการเกษตร เพื่อพี่น้องชาวเกษตรกรไทย... "เกษตรผสมผสาน เกษตรทฤษฎีใหม่ เศรษฐกิจพอเพียง สู่ความ มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน"

หมวดหมู่: การศึกษา

ฟังตอนสุดท้าย:

ลักษณะ ขั้นตอนการเข้าทำลายแมลงศัตรูพืช และวิธีการใช้เชื้อราบิวเวอเรีย บาสเซียนา

ตอนก่อนหน้า

 • 31 - เชื้อราบิวเวอเรีย บาสเซียนา (Beauveria bassiana) เชื้อราทำลายแมลงศัตรูพืช 
  Thu, 18 Mar 2021
 • 30 - ชีวภัณฑ์(เชื้อจุลินทรีย์)ที่นิยมนำมาใช้ในการควบคุมศัตรูพืช 
  Thu, 18 Mar 2021
 • 29 - ชนิดของศัตรูธรรมชาติที่ใช้เพื่อควบคุมศัตรูพืช 
  Thu, 18 Mar 2021
 • 28 - การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธีและวิธีผสมผสาน 
  Thu, 18 Mar 2021
 • 27 - ข้อกำหนดของระบบการจัดการคุณภาพสินค้าเกษตร ตามหลักGAP 
  Mon, 15 Mar 2021
ตอนมากแค่ไหน

ไทยพอดคาสต์มากขึ้น - การศึกษา

พอดคาสต์ต่างประเทศมากขึ้น - การศึกษา

เลือกประเภท Podcast