เพลงดีศรีสยาม

เพลงดีศรีสยาม โดย Phlengdisrisiam

Phlengdisrisiam

อานันท์ นาคคง ศิลปินศิลปาธร ชวนฟังดนตรีไทย เล่าเรื่องราวของเพลงแต่ละเพลงอย่างผู้รู้จริง

หมวดหมู่: เพลง

ฟังตอนสุดท้าย:

เพลงดีศรีสยาม 13 - ทยอยญวน จากเพลงไทยเดิมถึงเพลงไทยสากล เพลงลูกทุ่ง

เพลงดีศรีสยาม
ดำเนินรายการโดย อานันท์ นาคคง
17 ตุลาคม 2563

ตอน 13 : ทยอยญวน จากเพลงไทยเดิม สู่เพลงไทยสากลและเพลงลูกทุ่ง

ทยอยเป็นตระกูลเพลงไทยเดิมอัตราสองชั้น หน้าทับทยอย มีโครงทำนองที่แสดงความอาลัยอาวรณ์ การเดินทางด้วยความเศร้าโศกรันทดใจ โบราณใช้เป็นเพลงประกอบการแสดงโขนละครในฉากโศกเศร้า มีอยู่หลายเพลง ได้แก่ ทยอยนอก ทยอยใน ทยอยเขมร ทยอยญวน เป็นต้น บทเพลงทยอยญวนได้ถูกนำไปใช้ทั้งในละครและเพลงขับกล่อม

สำหรับในรายการนี้ เล่าถึงพัฒนาการจากเพลงทยอยญวนแนวประเพณีไปสู่การประยุกต์เป็นเพลงไทยสากลและเพลงลูกทุ่งพอสังเขป 

1) ทยอยญวน ดนตรีร่วมสมัย ชัยภัค ภัทรจินดา
2) กิเลสคน วงสังคีตสัมพันธ์  ศรีสุดา รัชตะวรรณ ขับร้อง เนื้อร้องโดยครูสุรัฐ พุกกะเวส ดนตรีโดยครูธนิต ผลประเสริฐ
4) รักพี่นะ สุเทพ วงศ์กำแหง ขับร้อง ผลงานร่วมของครูสุนทรียา ณ เวียงกาญจน์ - ครูสมาน กาญจนผลิน
5) เรียกพี่ได้ไหม เสรี รุ่งสว่าง ขับร้อง เนื้อร้องโดย ครูชลธี ธารทอง
6) เรียกพี่ยังไหว ยุ้ย ญาติเยอะ ขับร้อง เนื้อร้องโดย ครูชลธี ธารทอง

ตอนก่อนหน้า

 • 13 - เพลงดีศรีสยาม 13 - ทยอยญวน จากเพลงไทยเดิมถึงเพลงไทยสากล เพลงลูกทุ่ง 
  Fri, 11 Dec 2020
 • 12 - เพลงดีศรีสยาม 12 - สีนวล จากเพลงไทยเดิมถึงเพลงไทยสากลและเพลงลูกทุ่ง 
  Sat, 07 Nov 2020
 • 11 - เพลงดีศรีสยาม 11 - ระบำนพรัตน์ ปี่พาทย์ไม้นวมกรมศิลปากร รำลึก 120 ปี ครูมนตรี ตราโมท 
  Sat, 24 Oct 2020
 • 10 - เพลงดีศรีสยาม 10 - ระบำเริงอรุณ ปี่พาทย์ไม้นวม ขลุ่ยสามเลา รำลึก 120 ปี ครูมนตรี ตราโมท 
  Sun, 04 Oct 2020
 • 9 - เพลงดีศรีสยาม 09 - ระบำนกเขามะราปี ปี่พาทย์ไม้นวม, มโหรีวิเศษดนตรี รำลึก 120 ปีครูมนตรี ตราโมท 
  Thu, 10 Sep 2020
ตอนมากแค่ไหน

ไทยพอดคาสต์มากขึ้น - เพลง

พอดคาสต์ต่างประเทศมากขึ้น - เพลง

เลือกประเภท Podcast