Great Moments In Science

Great Moments In Science โดย ABC Radio

ABC Radio

From the ground breaking and life saving to the wacky and implausible, Dr Karl Kruszelnicki reveals some of the best moments in science.

ฟังตอนสุดท้าย:

ตอนก่อนหน้า

 • 355 - First known computer, Pt 3 
  Tue, 04 May 2021 - 0h
 • 354 - First known computer, Pt 2 
  Tue, 27 Apr 2021 - 0h
 • 353 - First known computer 
  Tue, 20 Apr 2021 - 0h
 • 352 - Staring into empty space 
  Tue, 13 Apr 2021 - 0h
 • 351 - Virus 104 
  Tue, 06 Apr 2021 - 0h
ตอนมากแค่ไหน

ไทยพอดคาสต์มากขึ้น - วิทยาศาสตร์และการแพทย์

พอดคาสต์ต่างประเทศมากขึ้น - วิทยาศาสตร์และการแพทย์

ABC News Radio พอดคาสต์อื่น ๆ

เลือกประเภท Podcast