หลวงปู่เปลี่ยน ปัญญาปทีโป

หลวงปู่เปลี่ยน ปัญญาปทีโป โดย Thammapedia.com

Thammapedia.com

ธรรมะบรรยาย โดยหลวงปู่เปลี่ยน ปัญญาปทีโป วัดอรัญญวิเวก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ : เช่น ชาติปิ ทุกฺขา ความเกิดเป็นทุกข์, การเกิด ดับ กับธัมมจักรฯ, สัตว์โลกทั้งหลายมีกรรมเป็นของ ๆ ตน, การเข้าใจเรื่องต่าง ๆ ที่ได้เกิดมาตามอำนาจของกรรม, การเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสาร, สังขารทั้งปวงไม่เที่ยง, เพราะรู้จักทุกข์ จึงอยากพ้นทุกข์, ธรรมทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่ ฯลฯ

ฟังตอนสุดท้าย:

ชาติปิ ทุกฺขา ความเกิดเป็นทุกข์ : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เปลี่ยน ปัญญาปทีโป วัดอรัญญวิเวก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

ตอนก่อนหน้า

 • 670 - เรื่อง ชาติปิ ทุกฺขา ความเกิดเป็นทุกข์ 
  Mon, 6 Jun 2016 - 0h
 • 669 - เรื่อง การเกิด ดับ กับธัมมจักรฯ 
  Mon, 6 Jun 2016 - 0h
 • 668 - เรื่อง สัตว์โลกทั้งหลายมีกรรมเป็นของ ๆ ตน 
  Mon, 6 Jun 2016 - 0h
 • 667 - เรื่อง การเข้าใจเรื่องต่าง ๆ ที่ได้เกิดมาตามอำนาจของกรรม 
  Mon, 6 Jun 2016 - 0h
 • 666 - เรื่อง การเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสาร 
  Mon, 6 Jun 2016 - 0h
ตอนมากแค่ไหน

ไทยพอดคาสต์มากขึ้น - ศาสนาและความเชื่อเรื่องจิตวิญญาณ

พอดคาสต์ต่างประเทศมากขึ้น - ศาสนาและความเชื่อเรื่องจิตวิญญาณ

เลือกประเภท Podcast