คำศัพท์ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน โดย Porramet Chanuam

Porramet Chanuam

ต้องการให้ทุกคนเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆ

หมวดหมู่: การศึกษา

ฟังตอนสุดท้าย:

ต้องการให้เรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆ

ตอนก่อนหน้า

 • 5 - คำศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน หมวด ร่างกาย 
  Mon, 01 Mar 2021
 • 4 - คำศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน หมวด ครอบครัว 
  Mon, 01 Mar 2021
 • 3 - คำศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน หมวด อาหาร 
  Mon, 01 Mar 2021
 • 2 - คำศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน หมวด ผลไม้ 
  Mon, 01 Mar 2021
 • 1 - คำศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน หมวด สัตว์ 
  Mon, 01 Mar 2021
ตอนมากแค่ไหน

ไทยพอดคาสต์มากขึ้น - การศึกษา

พอดคาสต์ต่างประเทศมากขึ้น - การศึกษา

เลือกประเภท Podcast