มองจีนมุมใหม่

มองจีนมุมใหม่ โดย Thai PBS Podcast

Thai PBS Podcast

นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับจีนในมิติต่าง ๆ ทั้ง เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม สังคม และนวัตกรรมเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ เพื่อให้คนฟังได้รู้จักจีนในแง่มุมใหม่ ๆ ที่ทำให้เข้าใจจีนยุคใหม่มากขึ้น นำไปสู่ความ “รู้เท่าทัน” จีน ให้จีนเป็น “มิตร” กับไทย มิใช่ “ภัยคุกคาม”

ฟังตอนสุดท้าย:

คนจีนอพยพย้ายถิ่นไปอยู่ในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก แล้วมีการรวมกลุ่มเป็นชมรม, สมาคมชาวจีนโพ้นทะเล จำนวนกว่า 2 หมื่นองค์กรทั่วโลก  เกิด “China Town” ซึ่งกลายเป็นสัญลักษณ์และเป็นย่านชุมชนที่ชาวจีนไปอาศัยกันอยู่หนาแน่นในต่างประเทศ

รัฐบาลและพรรคคอมมิวนิสต์จีน มองเห็นโอกาสของการใช้เครือข่ายนี้เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับประเทศ ในรายงานการประชุมสมัชชาผู้แทนพรรคคอมมิวนิสต์จีนทั่วประเทศครั้งที่ 20 ระบุถึงชาวจีนโพ้นทะเลด้วยว่า "ต้องส่งเสริมและยกระดับกิจการชาวจีนโพ้นทะเล เพื่อก่อรูปขึ้นเป็นขุมพลังที่มีความมุ่งมั่นร่วมกันในการฟื้นฟูความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติ"

 ล่าสุด (8 พ.ค. 2566) ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ได้ไปร่วมประชุมสมัชชาเพื่อมิตรภาพแห่งสมาคมชาวจีนโพ้นทะเลทั่วโลก ครั้งที่ 10  ณ กรุงปักกิ่ง มีตัวแทนจากกว่า 150 ประเทศราว 500 คนร่วมงาน  โสภิต หวังวิวัฒนา ชวน ดร.ไพจิตร วิบูลย์ธนสาร รองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีน วิเคราะห์เรื่องนี้ พร้อมมองถึงโอกาสที่ไทยจะใช้เป็นแบบอย่างได้ในการดึงพลังของคนไทยที่อยู่ต่างถิ่นกลับมาทำประโยชน์ให้ประเทศของเรา
 

ตอนก่อนหน้า

 • 291 - มองจีนมุมใหม่ EP. 113: พรรคคอมมิวนิสต์กับนโยบายต่อชาวจีนโพ้นทะเล 
  Fri, 26 May 2023 - 0h
 • 290 - มองจีนมุมใหม่ EP. 112: หนุ่มสาวจีนรุ่นใหม่กับการเป็นสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์ ตอนที่ 2 
  Fri, 19 May 2023 - 0h
 • 289 - มองจีนมุมใหม่ EP. 111: หนุ่มสาวจีนรุ่นใหม่กับการเป็นสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์ ตอนที่ 1 
  Fri, 12 May 2023 - 0h
 • 288 - มองจีนมุมใหม่ EP. 110: หนุ่มสาวจีนรุ่นใหม่กับเสรีภาพการแสดงความเห็น 
  Fri, 05 May 2023 - 0h
 • 287 - มองจีนมุมใหม่ EP. 109: จับตา De-Dollarization ลดบทบาทดอลล่าร์ หนุนเงินหยวนในเวทีโลก 
  Fri, 28 Apr 2023 - 0h
ตอนมากแค่ไหน

ไทยพอดคาสต์มากขึ้น - รายการทีวีและภาพยนตร์

พอดคาสต์ต่างประเทศมากขึ้น - รายการทีวีและภาพยนตร์

เลือกประเภท Podcast