มองจีนมุมใหม่

มองจีนมุมใหม่ โดย Thai PBS Podcast

Thai PBS Podcast

นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับจีนในมิติต่าง ๆ ทั้ง เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม สังคม และนวัตกรรมเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ เพื่อให้คนฟังได้รู้จักจีนในแง่มุมใหม่ ๆ ที่ทำให้เข้าใจจีนยุคใหม่มากขึ้น นำไปสู่ความ “รู้เท่าทัน” จีน ให้จีนเป็น “มิตร”กับไทย มิใช่ “ภัยคุกคาม”    
 

ฟังตอนสุดท้าย:

"จีนกับการจัดการภัยพิบัติ" 
ผลกระทบจากภัยธรรมชาติในจีนตั้งแต่อดีต ทั้งแผ่นดินไหว  ภัยแล้ง น้ำท่วม ดินถล่ม พายุทราย ฯลฯ ล้วนทำให้เกิดความเสียหายมหาศาล ผู้คนล้มตายนับล้านคน 
จีนเรียนรู้และมีแนวทางจัดการกับปัญหาเหล่านี้อย่างไร
นวัตกรรมและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของจีน ถูกนำมาเป็นเครื่องมือช่วยเหลือยามเกิดภัยได้อย่างไร
โสภิต หวังวิวัฒนา  ชวน รศ.วรศักดิ์ มหัทธโนบล อดีตผู้อำนวยการศูนย์จีนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คุยเรื่องนี้
 

ตอนก่อนหน้า

 • 26 - มองจีนมุมใหม่ EP. 24: จีนกับการจัดการภัยพิบัติ 
  Sun, 12 Sep 2021 - 0h
 • 25 - มองจีนมุมใหม่ EP. 23: การตลาดเพื่อสังคม แนวโน้มใหม่มาแรงในจีน 
  Sun, 05 Sep 2021 - 0h
 • 24 - มองจีนมุมใหม่ EP. 22: จับตาสัมพันธ์จีนกับอัฟกานิสถานในยุคตอลีบาน 
  Sun, 29 Aug 2021 - 0h
 • 23 - มองจีนมุมใหม่ EP. 21: รัฐบาลไฟเขียวให้มีลูกคนที่ 3 จูงใจคนจีนได้จริงหรือ 
  Sun, 22 Aug 2021 - 0h
 • 22 - มองจีนมุมใหม่ EP. 20: หญิงเหลือเลือก (剩女) 
  Sun, 15 Aug 2021 - 0h
ตอนมากแค่ไหน

ไทยพอดคาสต์มากขึ้น - รายการทีวีและภาพยนตร์

พอดคาสต์ต่างประเทศมากขึ้น - รายการทีวีและภาพยนตร์

เลือกประเภท Podcast