นิทานชาดก

นิทานชาดก โดย 072

072

นิทานชาดก ได้รับการสนับสนุนโดย คุณบุญชัย เบญจรงคกุล คนในโลกนี้อยากทำดี อยากเป็นคนดีทุกคน แต่เพราะไม่มีต้นแบบดีๆ เป็นแบบอย่าง จึงต่างคิดหามาตรฐานทำความดี ต่างๆ กันไป ที่พอมีปัญญาก็ทำดีถูกวิธีได้สั่งสมความดีเป็นบารมี ไม่เสียทีที่ได้เกิดมาเป็นคน แต่ที่มีปัญญาน้อย เห็นผิดเป็นชอบก็หลงทาง ขาดทุนไปชาติหนึ่ง ด้วยเหตุนี้เราจึงควรศึกษาต้นแบบการทำความดีจาก "ชาดก" เพื่อเป็นแบบอย่าง ในการศึกษาปลูกฝังศีลธรรมผ่านเรื่องราวของบรมครูผู้เป็นต้นแบบคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อครั้งท่านเป็นพระโพธิสัตว์ ในเรื่องราวของชาดก

ฟังตอนสุดท้าย:

มฆเทวชาดก  ชาดกว่าด้วย  เทวทูต

ตอนก่อนหน้า

 • 188 - มฆเทวชาดก ชาดกว่าด้วย เทวทูต 
  Wed, 05 May 2021
 • 187 - มหาสุวราชชาดก ชาดกว่าด้วย ความพอเพียง 
  Mon, 03 May 2021
 • 186 - ตินทุกชาดก ชาดกว่าด้วย อุบายหนีตาย 
  Fri, 30 Apr 2021
 • 185 - วลาหกัสสชาดก ชาดกว่าด้วย ความสวัสดี  
  Wed, 28 Apr 2021
 • 184 - ทิปิชาดก ชาดกว่าด้วย แพะกับเสือเหลือง 
  Mon, 26 Apr 2021
ตอนมากแค่ไหน

ไทยพอดคาสต์มากขึ้น - เด็กและครอบครัว

พอดคาสต์ต่างประเทศมากขึ้น - เด็กและครอบครัว

เลือกประเภท Podcast