นิทานชาดก

นิทานชาดก โดย 072

072

นิทานชาดก ได้รับการสนับสนุนโดย คุณบุญชัย เบญจรงคกุล คนในโลกนี้อยากทำดี อยากเป็นคนดีทุกคน แต่เพราะไม่มีต้นแบบดีๆ เป็นแบบอย่าง จึงต่างคิดหามาตรฐานทำความดี ต่างๆ กันไป ที่พอมีปัญญาก็ทำดีถูกวิธีได้สั่งสมความดีเป็นบารมี ไม่เสียทีที่ได้เกิดมาเป็นคน แต่ที่มีปัญญาน้อย เห็นผิดเป็นชอบก็หลงทาง ขาดทุนไปชาติหนึ่ง ด้วยเหตุนี้เราจึงควรศึกษาต้นแบบการทำความดีจาก "ชาดก" เพื่อเป็นแบบอย่าง ในการศึกษาปลูกฝังศีลธรรมผ่านเรื่องราวของบรมครูผู้เป็นต้นแบบคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อครั้งท่านเป็นพระโพธิสัตว์ ในเรื่องราวของชาดก

ฟังตอนสุดท้าย:

สาลิยชาดก  หมอผู้โชคร้าย  ชาดกว่าด้วย  ให้ทุกช์แก่ท่านทุกข์นั้นถึงตัว

ตอนก่อนหน้า

 • 218 - สาลิยชาดก หมอผู้โชคร้าย ชาดกว่าด้วย ให้ทุกช์แก่ท่านทุกข์นั้นถึงตัว 
  Wed, 14 Jul 2021
 • 217 - จัมมสาฏกชาดก ชาดกว่าด้วย นักบวชไหว้แพะ 
  Mon, 12 Jul 2021
 • 216 - คังเคยชาดก ชาดกว่าด้วย ผู้ชอบโอ่อวด 
  Fri, 09 Jul 2021
 • 215 - ชาตาชาดก ชาดกว่าด้วย ภรรยา ๗ แบบ 
  Wed, 07 Jul 2021
 • 214 - สัพพทาฐิชาดก ชาดกว่าด้วย ผู้มีบริวารมากเป็นใหญ่ได้ 
  Mon, 05 Jul 2021
ตอนมากแค่ไหน

ไทยพอดคาสต์มากขึ้น - เด็กและครอบครัว

พอดคาสต์ต่างประเทศมากขึ้น - เด็กและครอบครัว

เลือกประเภท Podcast