นิทานชาดก

นิทานชาดก โดย 072

072

นิทานชาดก ได้รับการสนับสนุนโดย คุณบุญชัย เบญจรงคกุล คนในโลกนี้อยากทำดี อยากเป็นคนดีทุกคน แต่เพราะไม่มีต้นแบบดีๆ เป็นแบบอย่าง จึงต่างคิดหามาตรฐานทำความดี ต่างๆ กันไป ที่พอมีปัญญาก็ทำดีถูกวิธีได้สั่งสมความดีเป็นบารมี ไม่เสียทีที่ได้เกิดมาเป็นคน แต่ที่มีปัญญาน้อย เห็นผิดเป็นชอบก็หลงทาง ขาดทุนไปชาติหนึ่ง ด้วยเหตุนี้เราจึงควรศึกษาต้นแบบการทำความดีจาก "ชาดก" เพื่อเป็นแบบอย่าง ในการศึกษาปลูกฝังศีลธรรมผ่านเรื่องราวของบรมครูผู้เป็นต้นแบบคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อครั้งท่านเป็นพระโพธิสัตว์ ในเรื่องราวของชาดก

ฟังตอนสุดท้าย:

ชาดกว่าด้วย  โทษของการดื่มสุรา

ตอนก่อนหน้า

 • 328 - สุราปานชาดก พระสาคตะกำราบพญานาค ชาดกว่าด้วย โทษของการดื่มสุรา 
  Mon, 05 Feb 2024
 • 327 - คุณชาดก ชาดกว่าด้วย มิตรตธรรม 
  Sun, 04 Feb 2024
 • 326 - กุมมาสปิณฑชาดก พระนางมัลลิกา ชาดกว่าด้วย อานิสงฆ์ในการถวายขนมกุมมาส 
  Sat, 03 Feb 2024
 • 325 - สังวรมหาราชชาดก ชาดกว่าด้วย พระราชาผู้มีสีราจาริวัฒน์งาม 
  Fri, 02 Feb 2024
 • 324 - วีณาถูณชาดก ชาดกว่าด้วย รักคนผิด 
  Thu, 01 Feb 2024
ตอนมากแค่ไหน

ไทยพอดคาสต์มากขึ้น - เด็กและครอบครัว

พอดคาสต์ต่างประเทศมากขึ้น - เด็กและครอบครัว

เลือกประเภท Podcast