นิทานชาดก

นิทานชาดก โดย 072

072

นิทานชาดก ได้รับการสนับสนุนโดย คุณบุญชัย เบญจรงคกุล คนในโลกนี้อยากทำดี อยากเป็นคนดีทุกคน แต่เพราะไม่มีต้นแบบดีๆ เป็นแบบอย่าง จึงต่างคิดหามาตรฐานทำความดี ต่างๆ กันไป ที่พอมีปัญญาก็ทำดีถูกวิธีได้สั่งสมความดีเป็นบารมี ไม่เสียทีที่ได้เกิดมาเป็นคน แต่ที่มีปัญญาน้อย เห็นผิดเป็นชอบก็หลงทาง ขาดทุนไปชาติหนึ่ง ด้วยเหตุนี้เราจึงควรศึกษาต้นแบบการทำความดีจาก "ชาดก" เพื่อเป็นแบบอย่าง ในการศึกษาปลูกฝังศีลธรรมผ่านเรื่องราวของบรมครูผู้เป็นต้นแบบคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อครั้งท่านเป็นพระโพธิสัตว์ ในเรื่องราวของชาดก

ฟังตอนสุดท้าย:

กายนิพพินทชาดก ชาดกว่าด้วย ความเบื่อหน่ายร่างกาย

ตอนก่อนหน้า

 • 356 - กายนิพพินทชาดก ชาดกว่าด้วย ความเบื่อหน่ายร่างกาย 
  Mon, 06 May 2024
 • 355 - โคธชาดก ชาดกว่าด้วย ฤาษีหลอกกินเหี้ย 
  Sat, 04 May 2024
 • 354 - โรหนมิคชาดก พญาเนื้อขนสีทอง ชาดกว่าด้วย ความรักในสายเลือด 
  Thu, 02 May 2024
 • 353 - มหาอุกกุสชาดก ชาดกว่าด้วย การผูกมิตร 
  Tue, 30 Apr 2024
 • 352 - เสยยชาดก ชาดกว่าด้วย คบคนประเสริฐก็ประเสริฐ  
  Sun, 28 Apr 2024
ตอนมากแค่ไหน

ไทยพอดคาสต์มากขึ้น - เด็กและครอบครัว

พอดคาสต์ต่างประเทศมากขึ้น - เด็กและครอบครัว

เลือกประเภท Podcast