ป้างคอมสารคดี

ป้างคอมสารคดี โดย ยุทธนา ชาวงษ์

ยุทธนา ชาวงษ์

กฏหมาย และ พรบ.ต่างๆ เรื่องเล่าต่างๆจากธรรมชาติเพื่อมุ่งให้คนรักษาธรรมชาติรักษาระบบนิเวศมีความรักต่อทุกสรรพสิ่ง

ฟังตอนสุดท้าย:

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐ ตอน 4/6 หมวด 8-11

ตอนก่อนหน้า

 • 79 - รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐ ตอน 4/6 หมวด 8-11 
  Thu, 25 May 2023
 • 78 - รัฐธรรมนูญแห่งราชอาญาจักรไทย 2560 ตอนที่ 3/6 หมวด 7 ส่วนที่ 4 
  Wed, 24 May 2023
 • 77 - รัฐธรรมนูญแห่งราชอาญาจักรไทย 2560 ตอนที่ 2/6 
  Wed, 24 May 2023
 • 76 - รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560 ตอนที่ 1/6 
  Wed, 24 May 2023
 • 75 - พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ.2565 
  Mon, 22 May 2023
ตอนมากแค่ไหน

ไทยพอดคาสต์มากขึ้น - วิทยาศาสตร์และการแพทย์

พอดคาสต์ต่างประเทศมากขึ้น - วิทยาศาสตร์และการแพทย์

เลือกประเภท Podcast