ปั้นใหม่ โดยอาจารย์อุมาพร: เลี้ยงลูกใหม่ ปั้

ปั้นใหม่ โดยอาจารย์อุมาพร: เลี้ยงลูกใหม่ ปั้ โดย ศาสตราจารย์ แพทย์หญิง อุมาพร ตรังคสมบัติ

ศาสตราจารย์ แพทย์หญิง อุมาพร ตรังคสมบัติ

แหล่งความรู้การเลี้ยงลูกให้ฉลาด อารมณ์ดี วิธีการเลี้ยงลูก การเลี้ยงลูกแรกเกิด เพื่อปั้นลูกให้ดีจากความรู้ที่พ่อแม่จะได้รับจากปั้นใหม่

หมวดหมู่: การศึกษา

ฟังตอนสุดท้าย:

Positive psychology กล่าวถึง ชีวิตที่มีความสุข 3 แบบคือ 1.ชีวิตที่สุขสบาย 2.ชีวิตที่มีเป้าหมาย และ 3. ชีวิตที่มีความหมาย คำถามสำคัญคือ จะทำอย่างไร ที่ทั้ง 3 แบบนี้จะสมดุลในชีวิตของเราคุณมีคำตอบไหมคะ? #ปั้นใหม่#ปั้นใหม่โดยอาจารย์หมออุมาพร#เลี้ยงลูกให้สุขเป็น

ตอนก่อนหน้า

 • 122 - ความสุข 3 แบบ 
  Thu, 18 Mar 2021
 • 121 - รับมือกับการสูญเสีย 
  Thu, 18 Mar 2021
 • 120 - อ่อนโยน อ่อนไหว และอ่อนแอ 
  Thu, 18 Mar 2021
 • 119 - ลูกเหมือนคนแปลกหน้า ตอนที่ 2 
  Thu, 11 Mar 2021
 • 118 - ลูกเหมือนคนแปลกหน้า ตอนที่ 1 
  Thu, 11 Mar 2021
ตอนมากแค่ไหน

ไทยพอดคาสต์มากขึ้น - การศึกษา

พอดคาสต์ต่างประเทศมากขึ้น - การศึกษา

เลือกประเภท Podcast