สมาธิ หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร

สมาธิ หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร โดย พระธรรมเทศนาโดย หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร

พระธรรมเทศนาโดย หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร

พระธรรมเทศนาโดย พระธรรมมงคลญาณ วิ. หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร เจ้าอาวาสวัดธรรมมงคล ประธานผู้ก่อตั้งสถาบันพลังจิตตานุภาพ และประธานคณะสงฆ์ธรรมยุตแห่งประเทศแคนาดา ณ วัดธรรมมงคล เถาบุญญนนท์วิหาร สุขุมวิท 101 กรุงเทพมหานคร

หมวดหมู่: สุขภาพ

ฟังตอนสุดท้าย:

06 การพัฒนาจิตเข้าสู่มหาสติปัฏฐาน หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร

ตอนก่อนหน้า

 • 9 - 06 การพัฒนาจิตเข้าสู่มหาสติปัฏฐาน หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร 
  Fri, 25 Dec 2020
 • 8 - 04 การปูพื่นฐานของสมาธิ หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร 
  Mon, 21 Dec 2020
 • 7 - 03 อุบายวิธีสมถะ วิปัสสนา หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร 
  Mon, 14 Dec 2020
 • 6 - สมาธิเข้าสู่ภวังค์ - วิปัสสนา - หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร 
  Fri, 02 Oct 2020
 • 5 - สมาธิมีประโยชน์ต่อชีวิตประจำวัน - หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร Sep 30 • 46:29 
  Thu, 01 Oct 2020
ตอนมากแค่ไหน

ไทยพอดคาสต์มากขึ้น - สุขภาพ

พอดคาสต์ต่างประเทศมากขึ้น - สุขภาพ

เลือกประเภท Podcast