สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสั

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสั โดย Thammapedia.com

Thammapedia.com

ธรรมะบรรยาย โดยสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก วัดบวรนิเวศวิหาร แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร : วิสาขบูชา ๔.๖.๓๖ (กัณฑ์พิเศษ), สุญญตา, อานาปานสติ, จิตที่มีศีล สมาธิ ปัญญา, ยกจิตขึ้นสู่อารมณ์กรรมฐาน, วิมุติจิต, บารมีและอาสวะ, ประมวลหลักปฏิบัติ ฯลฯ

ฟังตอนสุดท้าย:

วิสาขบูชา ๔.๖.๓๖ (กัณฑ์พิเศษ) : ธรรมะบรรยาย โดย สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก

ตอนก่อนหน้า

 • 668 - เรื่อง วิสาขบูชา ๔.๖.๓๖ (กัณฑ์พิเศษ) 
  Mon, 6 Jun 2016 - 0h
 • 667 - เรื่อง สุญญตา ๑ กำหนดป่า – แผ่นดิน 
  Mon, 6 Jun 2016 - 0h
 • 666 - เรื่อง สุญญตา ๒ กำหนดอากาศ – วิญญาณ 
  Mon, 6 Jun 2016 - 0h
 • 665 - เรื่อง สุญญตา ๓ อนิมิตตเจโตสมาธิ – นิพพาน 
  Mon, 6 Jun 2016 - 0h
 • 664 - เรื่อง สุญญตา ๔ นิยยานิกธรรม 
  Mon, 6 Jun 2016 - 0h
ตอนมากแค่ไหน

ไทยพอดคาสต์มากขึ้น - %(ศาสนาและความเชื่อเรื่องจิตวิญญาณ)s

พอดคาสต์ต่างประเทศมากขึ้น - ศาสนาและความเชื่อเรื่องจิตวิญญาณ

เลือกประเภท Podcast