เด็กรู้สู้ภัย

เด็กรู้สู้ภัย โดย Thai PBS Podcast

Thai PBS Podcast

เด็กรู้สู้ภัย

ฟังตอนสุดท้าย:

ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมหนักหลายพื้นที่ในประเทศไทย ปี 2564 ส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เด็กรู้สู้ภัยชวนเรียนรู้ภัยที่อาจจะเกิดขึ้นได้และวิธีการรับมือเพื่อให้รอดปลอดภัยจากเหตุน้ำท่วม

ตอนก่อนหน้า

 • 370 - เด็กรู้สู้ภัย EP. 91: ภัยอันตรายที่เกิดขึ้นเกิดเหตุน้ำท่วมประเทศไทย ปี 2564 
  Sun, 10 Oct 2021 - 0h
 • 369 - เด็กรู้สู้ภัย EP. 90: แก๊สกระป๋องอันตราย หากใช้ไม่เหมาะสม 
  Sun, 03 Oct 2021 - 0h
 • 368 - เด็กรู้สู้ภัย EP. 89: ไทยเตรียมฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้เด็ก อายุ12-17 ปี 
  Sun, 26 Sep 2021 - 0h
 • 367 - เด็กรู้สู้ภัย EP. 88: โตเป็นสาวเริ่มอยากสวย ใช้ผลิตภัณฑ์เสริมความงามอย่างไรให้สมวัย 
  Sun, 19 Sep 2021 - 0h
 • 366 - เด็กรู้สู้ภัย EP. 87: สาเหตุน้ำท่วมใหญ่ทั่วโลกและการเอาตัวรอดขณะเผชิญเหตุ 
  Sun, 12 Sep 2021 - 0h
ตอนมากแค่ไหน

ไทยพอดคาสต์มากขึ้น - รายการทีวีและภาพยนตร์

พอดคาสต์ต่างประเทศมากขึ้น - รายการทีวีและภาพยนตร์

เลือกประเภท Podcast