เรื่องเล่าขานผ่านขุนช้างขุนแผน

เรื่องเล่าขานผ่านขุนช้างขุนแผน โดย Thai PBS Podcast

Thai PBS Podcast

เล่าเรื่องขุนช้างขุนแผนตั้งแต่ต้นจนจบเรื่องในลักษณะแปลหรือประมวลความจากบทร้อยกรองสลับกับการขับเสภาจากบทร้อยกรองต้นเรื่องที่มีความไพเราะและงดงามในเชิงวรรณศิลป์ พร้อมทั้งอธิบายความรู้ทางวัฒนธรรมที่น่าสนใจเพื่อให้ผู้ฟังเข้าใจถึงความสัมพันธ์ของเรื่องราวและวัฒนธรรมไทยในมิติต่าง ๆ ของยุคดังกล่าว เช่น การเล่นเสภา ประเพณี วิถีชีวิต ความเชื่อ กฎระเบียบราชการโบราณ การปรับประยุกต์นำไปใช้ในศาสตร์แขนงอื่น ฯลฯ

ฟังตอนสุดท้าย:

ตอนก่อนหน้า

 • 460 - เรื่องเล่าขานผ่านขุนช้างขุนแผน : นางสร้อยฟ้าศรีมาลาลุยไฟ 
  Sun, 05 Apr 2020 - 0h
 • 459 - เรื่องเล่าขานผ่านขุนช้างขุนแผน : พลายชุมพลจับเสน่ห์ 
  Sat, 04 Apr 2020 - 0h
 • 458 - เรื่องเล่าขานผ่านขุนช้างขุนแผน : พระไวยแตกทัพ ตอนที่ ๒ 
  Sun, 29 Mar 2020 - 0h
 • 457 - เรื่องเล่าขานผ่านขุนช้างขุนแผน : พระไวยแตกทัพ ตอนที่ ๑ 
  Sat, 28 Mar 2020 - 0h
 • 456 - เรื่องเล่าขานผ่านขุนช้างขุนแผน : ขุนแผนส่องกระจก ตอนที่ ๒ 
  Sun, 22 Mar 2020 - 0h
ตอนมากแค่ไหน

ไทยพอดคาสต์มากขึ้น - รายการทีวีและภาพยนตร์

พอดคาสต์ต่างประเทศมากขึ้น - รายการทีวีและภาพยนตร์

เลือกประเภท Podcast