The Documentary Podcast

The Documentary Podcast โดย BBC World Service

BBC World Service

Download the latest documentaries investigating global developments, issues and affairs.

ฟังตอนสุดท้าย:

For the past seven years, Marlo has been making a podcast about life as a single mum raising her transgender daughter. In this programme Marlo reaches out to parents of transgender children and adults from around the world, who she has connected with through her podcast. From the mother of a Fa’afafine girl in Samoa, to a single mother who had to move her family from Italy to Spain to keep them safe from transphobia, to a father in India who supported his daughter who suffered from depression before she was able to transition.

ตอนก่อนหน้า

 • 1485 - Our story 
  Sat, 08 May 2021
 • 1484 - Coronavirus: Pilots and trainee doctors 
  Sat, 08 May 2021
 • 1483 - Myanmar: The spring revolution 
  Thu, 06 May 2021
 • 1482 - Where is Jack Ma? 
  Tue, 04 May 2021
 • 1481 - Our story 
  Sat, 01 May 2021
ตอนมากแค่ไหน

ไทยพอดคาสต์มากขึ้น -

พอดคาสต์ต่างประเทศมากขึ้น -

เลือกประเภท Podcast