ทีละเรื่อง ทีละภาพ

ทีละเรื่อง ทีละภาพ โดย Thai PBS Podcast

Thai PBS Podcast

“ทีละเรื่อง ทีละภาพ” หนังสือเสียงที่ถ่ายทอดจากผลงานหนังสือสารคดี 2 เรื่องคือ “โขงนทีสีทันดร”และ “มนตราอาเซียน” บันทึกการเดินทางตลอด 3 ทศวรรษในดินแดนอุษาคเนย์หรือภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ของ ธีรภาพ โลหิตกุล นักเขียนรางวัลศรีบูรพาและศิลปินแห่งชาติ  ซึ่งจะชวนผู้ฟังให้ได้รู้จักเรื่องราวของชนชาติต่าง ๆ ด้วยมุมมองด้านสังคม วัฒนธรรม

.

สัมผัสกับความงดงามของธรรมชาติที่และวิถีชีวิตของผู้คนที่ยึดโยงกับหนึ่งในแม่น้ำสายหลักของอาเซียนคือแม่น้ำโขง ตั้งแต่ต้นกำเนิดแม่น้ำจากที่ราบสูงหลังคาโลกคือ ที่ราบสูงชิงไห่- ธิเบต ลัดเลาะเรื่อยมาจนถึงสิบสองปันนา แม่น้ำที่ถูกเรียกขานในจีนว่าหลันชาง (ล้านช้าง)  ลงใต้ผ่าน เมียนม่าร์ สามเหลี่ยมทองคำ อาณาจักรล้านนา เชียงแสน จนกระทั่งถึงลาว  ไทย กัมพูชา ก่อนไหลผ่านเวียดนามลงสู่ทะเลจีนใต้

.

นำเสนอเรื่องราวโดย สมปอง ดวงไสว และ กิติมาภรณ์ จิตราทร

.

ขอขอบคุณ ผู้สนับสนุนร่วม กองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ที่เป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางครั้งนี้

ฟังตอนสุดท้าย:

พุทธศักราช 2551พระราชาธิบดีจิกมี ซิงเก วังชุก พระชนมายุเพียง 53 ชันษา มีพระบรมราชโองการสละราชสมบัติให้พระราชโอรส พร้อมกับทรงเปลี่ยนการปกครองประเทศ จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ สู่ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

.

พาไปรู้จักกับ ภูฏาน ประเทศที่มีประชากรเพียง 700,000 คน ภูมิประเทศถูกขนาบข้างด้วยอภิมหาอำนาจทั้งสองของเอเชีย คืออินเดีย และจีน การเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ ที่เกิดขึ้นในประเทศเล็กๆ ที่เคร่งศาสนาและมีภูมิทัศน์งดงาม

ตอนก่อนหน้า

 • 102 - ทีละเรื่อง ทีละภาพ EP. 100: “ภูฏาน” บนทางโค้งสู่ปลายฟ้า 
  Thu, 21 Sep 2023 - 0h
 • 101 - ทีละเรื่อง ทีละภาพ EP. 99: เปลือยใจไป “บุมทัง” อู่อารยธรรมภูฏาน 
  Tue, 19 Sep 2023 - 0h
 • 100 - ทีละเรื่อง ทีละภาพ EP. 98: วังดีโพดราง วันกางผ้าพระบฏใหญ่ 
  Thu, 14 Sep 2023 - 0h
 • 99 - ทีละเรื่อง ทีละภาพ EP. 97: “ตั๊กซัง” แห่งศรัทธาเทวาลัยเหนือปุยเมฆ 
  Tue, 12 Sep 2023 - 0h
 • 98 - ทีละเรื่อง ทีละภาพ EP. 96: แพรพรรณบันดาลจิต ผืนผ้าศักดิ์สิทธิ์แห่งพาโร 
  Thu, 07 Sep 2023 - 0h
ตอนมากแค่ไหน

ไทยพอดคาสต์มากขึ้น - รายการทีวีและภาพยนตร์

พอดคาสต์ต่างประเทศมากขึ้น - รายการทีวีและภาพยนตร์

เลือกประเภท Podcast