Those Oldies But Goodies

Those Oldies But Goodies โดย Dennis Humphrey

Dennis Humphrey

Oldies But Goodies takes you back to the 50s and 60s when Doo Wop was king ,those oldies you remember when we were young and in love.

ฟังตอนสุดท้าย:

Those Oldie but Goodies Podcast, Your home for the best Doo Wop and Oldies sounds from the 50's & 60's.

NEW PRICING!!!!Beatles Fans check out Pop Go The Beatles a 45 CD Anthology of the Beatles for an amazing special of  $169 (45 CDs) or set 1 for $69.99 (14 CDs) at  htp://www.BeatlesNetwork.com 

ตอนก่อนหน้า

 • 37 - Those Oldie But Goodies 37 Best Doo Wop and Oldies Show 
  Sun, 11 May 2008 - 0h
 • 36 - Those Oldie But Goodies 36 The Best of Doo Wop and Oldies 
  Sun, 04 May 2008 - 0h
 • 35 - Those Oldie But Goodies 35 The Best of Doo Wop and Oldies 
  Mon, 28 Apr 2008 - 0h
 • 34 - Those Oldie But Goodies Podcast 34 The Best of Doo Wop and Oldies Show 
  Sun, 13 Apr 2008 - 0h
 • 33 - Those Oldie But Goodies Podcast 33 The Best of Doo Wop and Oldies Show 
  Sun, 23 Mar 2008 - 0h
ตอนมากแค่ไหน

ไทยพอดคาสต์มากขึ้น - เด็กและครอบครัว

พอดคาสต์ต่างประเทศมากขึ้น - เด็กและครอบครัว

เลือกประเภท Podcast