อยาก-ทำ-เกษตร PODCAST

อยาก-ทำ-เกษตร PODCAST โดย MAIKOEIFLUKE

MAIKOEIFLUKE

PODCAST ที่รวบรวม how to เกี่ยวกับการทำเกษตรต่างๆ สำหรับผู้ที่มีความฝัน อยาก-ทำ-เกษตร

ฟังตอนสุดท้าย:

ตอนก่อนหน้า

 • 5 - อยาก-ทำ-เกษตร EP5: ข้าวนาปี-ข้าวนาปรัง คืออะไร 
  Mon, 27 Apr 2020 - 0h
 • 4 - อยาก-ทำ-เกษตร EP4: 10 ผัก ตลาดต้องการทั้งปี 
  Fri, 24 Apr 2020 - 0h
 • 3 - อยาก-ทำ-เกษตร EP3: 7 พืช ใช้น้ำน้อย รายได้ดี 
  Tue, 21 Apr 2020 - 0h
 • 2 - อยาก-ทำ-เกษตร EP1: ลองปลูกอะไรดี 
  Sun, 19 Apr 2020 - 0h
 • 1 - อยาก-ทำ-เกษตร EP2: ตอนนี้ประเทศไทยปลูกอะไรบ้าง 
  Sun, 19 Apr 2020 - 0h
ตอนมากแค่ไหน

ไทยพอดคาสต์มากขึ้น - %(ธุรกิจและการเงินส่วนบุคคล)s

พอดคาสต์ต่างประเทศมากขึ้น - ธุรกิจและการเงินส่วนบุคคล

เลือกประเภท Podcast