ข่าวสดสายตรงจากวีโอเอ ภาคภาษาไทย 6:30 – 7:00 น. - วอย

ข่าวสดสายตรงจากวีโอเอ ภาคภาษาไทย 6:30 – 7:00 น. - วอย โดย VOA

VOA

(6:30 – 7:00 น. จันทร์-ศุกร์) เสนอเหตุการณ์โลกปัจจุบัน ข่าวต่างประเทศที่สำคัญ บทวิเคราะห์ทางการเมือง รายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ เรื่องของสตรี การศึกษาและสังคม รายงานการบันเทิงและวัฒนธรรมอเมริกัน รวมทั้งชีวิตคนไทยในอเมริกา

วิทยุ: VOA Thai

ฟังตอนสุดท้าย:

เสนอเหตุการณ์โลกปัจจุบัน ข่าวต่างประเทศที่สำคัญ บทวิเคราะห์ทางการเมือง รายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ เรื่องของสตรี สุขภาพ การศึกษาและสังคม รายงานการบันเทิง กีฬาและวัฒนธรรมอเมริกัน รวมทั้งชีวิตคนไทยในอเมริกา

ตอนก่อนหน้า

 • 1505 - ข่าวสดสายตรงจากวีโอเอ ภาคภาษาไทย 6:30 – 7:00 น. - พฤษภาคม 06, 2021 
  Thu, 06 May 2021
 • 1504 - ข่าวสดสายตรงจากวีโอเอ ภาคภาษาไทย 6:30 – 7:00 น. - พฤษภาคม 05, 2021 
  Wed, 05 May 2021
 • 1503 - ข่าวสดสายตรงจากวีโอเอ ภาคภาษาไทย 6:30 – 7:00 น. - พฤษภาคม 04, 2021 
  Tue, 04 May 2021
 • 1502 - ข่าวสดสายตรงจากวีโอเอ ภาคภาษาไทย 6:30 – 7:00 น. - พฤษภาคม 03, 2021 
  Mon, 03 May 2021
 • 1501 - ข่าวสดสายตรงจากวีโอเอ ภาคภาษาไทย 6:30 – 7:00 น. - เมษายน 30, 2021 
  Fri, 30 Apr 2021
ตอนมากแค่ไหน

ไทยพอดคาสต์มากขึ้น -

พอดคาสต์ต่างประเทศมากขึ้น -

VOA Thai พอดคาสต์อื่น ๆ

เลือกประเภท Podcast