Learning English Stories

Learning English Stories โดย BBC Radio

BBC Radio

Improve your English with these short dramas and stories.

Find more at bbclearningenglish.com

Follow us at bbc.co.uk/learningenglish/followus

หมวดหมู่: การศึกษา

ฟังตอนสุดท้าย:

Now Alice gets to play croquet with the Queen. Is she in danger?

FIND BBC LEARNING ENGLISH HERE: Visit our website ✔️ https://www.bbc.co.uk/learningenglish Follow us ✔️https://www.bbc.co.uk/learningenglish/followus

LIKE PODCASTS? Try some of our other popular podcasts including:

✔️ 6 Minute English ✔️ News Review ✔️ The English We Speak

They're all available by searching in your podcast app.

ตอนก่อนหน้า

 • 451 - Alice in Wonderland: Part 8: Croquet with the Queen 
  Fri, 17 May 2024
 • 450 - Alice in Wonderland: Part 7: A mad tea-party 
  Fri, 10 May 2024
 • 449 - Alice in Wonderland: Part 6: Pig and Pepper 
  Fri, 03 May 2024
 • 448 - Alice in Wonderland: Part 5: Advice from a caterpillar 
  Fri, 26 Apr 2024
 • 447 - Alice in Wonderland: Part 4: The White Rabbit's house 
  Fri, 19 Apr 2024
ตอนมากแค่ไหน

ไทยพอดคาสต์มากขึ้น - การศึกษา

พอดคาสต์ต่างประเทศมากขึ้น - การศึกษา

เลือกประเภท Podcast