หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม โดย dhamma.com

dhamma.com

ธรรมะเพื่อการเจริญสติ รู้กาย รู้ใจ ตามความเป็นจริง ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางโดยพระปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม A collection of the Lord Buddha's teachings conveyed by the venerable Luangpor Pramote Pamojjo, a master teacher of mindfulness for the modern world and Vipassana meditation.

หมวดหมู่: การศึกษา

ฟังตอนสุดท้าย:

เราพัฒนาองค์มรรคทั้งหลาย เพื่อวันหนึ่งเราจะได้รู้ทันสภาวะทั้งหลายตามความเป็นจริง เราจะเห็นเลยว่ารูปธรรมทั้งหลายเกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป มีเหตุก็เกิด หมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้ นามธรรมทั้งหลายเกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป มีเหตุก็เกิด หมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้เหมือนกัน เฝ้ารู้เฝ้าดูลงไปเรื่อยๆ ในที่สุดจิตจะค่อยๆ พัฒนาเข้าไปสู่ความเป็นกลาง พอเราตามรู้ตามเห็นเนืองๆ ไป ความรู้ถูกความเข้าใจถูกก็จะมากขึ้นๆ สุดท้ายมันจะเข้าสู่ความเป็นกลาง จิตจะไม่กระเพื่อมหวั่นไหว ไม่แกว่งขึ้นแกว่งลง เดี๋ยวชอบใจ เดี๋ยวไม่ชอบใจ พอจิตมันเป็นกลางจิตก็จะหมดความดิ้นรน ตรงที่จิตมันเข้าสู่ความเป็นกลางด้วยปัญญานี้ เป็นประตูของอริยมรรค หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม 12 มิถุนายน 2565 ถ้าที่เราสะสมของเรามา ศีล สมาธิ ปัญญามันแก่กล้าพอแล้ว อริยมรรคจะเกิดขึ้นเอง

ตอนก่อนหน้า

 • 1788 - การพัฒนาองค์มรรค : หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช 12 มิ.ย. 2565 
  Tue, 28 Jun 2022
 • 1787 - เราไม่วุ่นวายไปกับโลก : หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช 11 มิ.ย. 2565 
  Mon, 27 Jun 2022
 • 1786 - พัฒนาเครื่องมือให้ดี : หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช 5 มิ.ย. 2565 
  Sun, 26 Jun 2022 - 0h
 • 1785 - [คลิปสั้น] ปัญญารวบยอด หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช 30 เม.ย. 65 (650430) 
  Fri, 24 Jun 2022 - 0h
 • 1784 - [คลิปสั้น] ถ้ายังคิดอยู่ไม่ใช่วิปัสสนา หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช 30 เม.ย. 65 (650430) 
  Fri, 24 Jun 2022 - 0h
ตอนมากแค่ไหน

ไทยพอดคาสต์มากขึ้น - %(การศึกษา)s

พอดคาสต์ต่างประเทศมากขึ้น - การศึกษา

เลือกประเภท Podcast