หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม โดย dhamma.com

dhamma.com

ธรรมะเพื่อการเจริญสติ รู้กาย รู้ใจ ตามความเป็นจริง ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางโดยพระปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม A collection of the Lord Buddha's teachings conveyed by the venerable Luangpor Pramote Pamojjo, a master teacher of mindfulness for the modern world and Vipassana meditation.

หมวดหมู่: การศึกษา

ฟังตอนสุดท้าย:

เราจะภาวนา อย่าทิ้งอริยสัจ อย่าทิ้งการรู้ทุกข์ ดูลงไปขันธ์นั่นล่ะทุกข์ ถ้ารู้ทุกข์แจ่มแจ้งเมื่อไร มันจะละสมุทัย จะแจ้งพระนิพพานขึ้นมาเอง ไม่ต้องหา ไม่ต้องหาทำอย่างไรจิตเราจะถึงพระนิพพาน ทำอย่างไรจิตจะถึงพระนิพพาน เห็นไหมมันมีโลภเจตนาอยู่ ดูความจริงของมันเรื่อยๆ ไปจนจิตมันแจ้งขึ้นมา จิตนี้คือทุกข์ ทุกข์เพราะไม่เที่ยง ทุกข์เพราะถูกบีบคั้น ทุกข์เพราะเป็นความว่าง เป็นสุญญตา เป็นอนัตตา แล้วมันก็วางของมันเอง ไม่มีใครวางได้หรอก มันวางของมันเอง พอวางแล้ว พอเวลาเรานึกถึงพระพุทธเจ้า จิตกับพระพุทธเจ้ากลืนเป็นอันเดียวกันเลย จิตกับพระธรรมก็กลืนเป็นอันเดียวกัน จิตกับพระอรหันตสาวกทั้งหลาย ก็กลืนเป็นอันเดียวกัน หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม 5 พฤศจิกายน 2565

ตอนก่อนหน้า

 • 1910 - อย่าทิ้งการรู้ทุกข์ : หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช 5 พฤศจิกายน 2565 
  Mon, 28 Nov 2022 - 0h
 • 1909 - สันตติขาด : หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช 30 ตุลาคม 2565 
  Sun, 27 Nov 2022
 • 1908 - [คลิปสั้น] ทำบุญอย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุด หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช 21 ส.ค. 65 (650821) 
  Fri, 25 Nov 2022 - 0h
 • 1907 - [คลิปสั้น] อินทรีย์ยังอ่อนควรปฏิบัติอย่างไร หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช 20 ส.ค. 65 (650820) 
  Thu, 24 Nov 2022 - 0h
 • 1906 - [คลิปสั้น] สมาธิต้องประกอบด้วยสติเสมอ หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช 20 ส.ค. 65 (650820) 
  Wed, 23 Nov 2022 - 0h
ตอนมากแค่ไหน

ไทยพอดคาสต์มากขึ้น - %(การศึกษา)s

พอดคาสต์ต่างประเทศมากขึ้น - การศึกษา

เลือกประเภท Podcast