หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม โดย dhamma.com

dhamma.com

ธรรมะเพื่อการเจริญสติ รู้กาย รู้ใจ ตามความเป็นจริง ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางโดยพระปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม A collection of the Lord Buddha's teachings conveyed by the venerable Luangpor Pramote Pamojjo, a master teacher of mindfulness for the modern world and Vipassana meditation.

หมวดหมู่: สุขภาพ

ฟังตอนสุดท้าย:

สติสำคัญมาก ขาดสติคือขาดการปฏิบัติ มีสติคือมีการปฏิบัติ จะทำสมถะก็ต้องมีสติ จะทำวิปัสสนาก็ต้องมีสติ แต่ทำวิปัสสนาก็ต้องสติบวกปัญญา บวกสมาธิ บวกปัญญาเข้าไป ถ้าเราขาดสติตัวเดียว ก็ไม่ได้ภาวนาแล้ว หลง ลืม จุดเริ่มต้นที่เราจะฝึกกัน ฝึกให้มันมีสติไว้ หายใจออกรู้สึกตัว หายใจเข้ารู้สึกตัว ยืน เดิน นั่ง นอน รู้สึกตัวไป เคลื่อนไหว หยุดนิ่ง รู้สึกตัวไป ถ้าขาดความรู้สึกตัว ขาดสติ ให้เรารู้สึกตัวเนืองๆ ฝึกทุกวันๆ เวลาต้องการให้จิตสงบ ให้จิตได้พักผ่อน หรือจะฝึกให้จิตตั้งมั่น คือเรื่องของการฝึกสมาธิทั้งหลาย ก็ต้องอาศัยสติ พระพุทธเจ้าถึงสอนสติปัฏฐาน สติปัฏฐานในเบื้องต้นนั้นเป็นไปเพื่อความมีสติ สติปัฏฐานในเบื้องปลายเป็นไปเพื่อความมีปัญญา ฉะนั้นในสติปัฏฐานนี้ครอบคลุม ทั้งสมถกรรมฐานทั้งวิปัสสนากรรมฐาน ด้วยการฝึกสติ -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม 17 เมษายน 2564 ไฟล์ 640417 ซีดีแผ่นที่ 89

ตอนก่อนหน้า

 • 1443 - ขาดสติคือขาดการปฏิบัติ : หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช 17 เม.ย. 2564 
  Fri, 07 May 2021 - 0h
 • 1442 - ปัจจุบันขณะ – ปัจจุบันสันตติ : หลวงพ่อปราโมทย์ 11 เม.ย. 2564 
  Sun, 02 May 2021 - 0h
 • 1441 - [คลิปสั้น] ทำเหตุมากก็มีผลมาก หลวงพ่อปราโมทย์​ ปาโมชฺโช 18 เม.ย. 64 (640418) 
  Fri, 30 Apr 2021 - 0h
 • 1440 - [คลิปสั้น] ความรู้รวบยอด หลวงพ่อปราโมทย์​ ปาโมชฺโช 18 เม.ย. 64 (640418) 
  Fri, 30 Apr 2021 - 0h
 • 1439 - การปฏิบัติ 3 แนวทาง : หลวงพ่อปราโมทย์ 10 เม.ย. 2564 
  Thu, 29 Apr 2021 - 0h
ตอนมากแค่ไหน

ไทยพอดคาสต์มากขึ้น - สุขภาพ

พอดคาสต์ต่างประเทศมากขึ้น - สุขภาพ

เลือกประเภท Podcast