5 นิทานพรรณนา

5 นิทานพรรณนา โดย วัดป่า ดอนหายโศก ฟังธรรมะ donhaisok

วัดป่า ดอนหายโศก ฟังธรรมะ donhaisok

เด็กฟังได้ ผู้ใหญ่ฟังดี. นิทานธรรมะ วรรณกรรมเรื่องเล่า จากชาดกและธรรมบท ฟังแล้วจะรู้ถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในสมัยพุทธกาล ในบริบทที่เกี่ยวข้องกับธรรมะน่าชวนติดตาม.

New Episode ทุกวันศุกร์ เวลา 05:00, Podcast นี้เป็นส่วนหนึ่งของรายการธรรมะรับอรุณ ออกอากาศทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (สวท.) มีคำถาม/ข้อเสนอแนะ หรือสมัครติดตามฟังทั้ง 7 รายการ ที่ donhaisok.fm

หมวดหมู่: ศิลปะ

ฟังตอนสุดท้าย:

นกหัวขวานตัวนึง เข้าไปในปากของพระยาราชสีห์ แล้วมันก็จิกและจิก ที่ในปากของพระยาราชสีห์ตัวนั้น การรู้คุณ และตอบแทนคุณ เป็นคุณธรรมพื้นฐานของคนดี ผู้ไม่รู้อุปการะคุณที่ผู้อื่นได้กระทำแล้ว ผู้ที่ไม่ตอบแทนอุปการะคุณที่ผู้อื่นทำให้แล้ว ดั่งนกหัวขวาน ผู้เปี่ยมด้วยความกรุณาสงสารราชสีห์จึงรับคำช่วยเหลือ “ความกตัญญูไม่มีในผู้ใด การคบหาผู้นั้น ก็ไร้ประโยชน์”

ตอนก่อนหน้า

 • 126 - S64 E18 - ผู้ไม่มีกตัญญู ไม่ควรคบ 
  Thu, 06 May 2021
 • 125 - S64 E17 - ผู้มีหิริโอตัปปะ คือ ผู้มีเทวธรรมในโลก 
  Thu, 29 Apr 2021
 • 124 - S64 E16 - โลภมากลาภหาย 
  Thu, 22 Apr 2021
 • 123 - S64 E15 - สิคาลชาดก พิจารณาก่อนแล้วจึงกระทำ 
  Thu, 15 Apr 2021
 • 122 - S64 E14 - ราชาอยู่ในธัมม์ ราษฎรเป็นสุข 
  Thu, 08 Apr 2021
ตอนมากแค่ไหน

ไทยพอดคาสต์มากขึ้น - ศิลปะ

พอดคาสต์ต่างประเทศมากขึ้น - ศิลปะ

เลือกประเภท Podcast