5 นิทานพรรณนา

5 นิทานพรรณนา โดย วัดป่า ดอนหายโศก ฟังธรรมะ donhaisok

วัดป่า ดอนหายโศก ฟังธรรมะ donhaisok

เด็กฟังได้ ผู้ใหญ่ฟังดี. นิทานธรรมะ วรรณกรรมเรื่องเล่า จากชาดกและธรรมบท ฟังแล้วจะรู้ถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในสมัยพุทธกาล ในบริบทที่เกี่ยวข้องกับธรรมะน่าชวนติดตาม. New Episode ทุกวันศุกร์ เวลา 05:00, Podcast นี้เป็นส่วนหนึ่งของรายการธรรมะรับอรุณ ออกอากาศทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (สวท.) มีคำถาม/ข้อเสนอแนะ หรือสมัครติดตามฟังทั้ง 7 รายการ ที่ donhaisok.fm

หมวดหมู่: ศิลปะ

ฟังตอนสุดท้าย:

ในสมัยพระพุทธเจ้าวิปัสสี มีชายขอทานผู้หนึ่งเที่ยวป่าวร้องชักชวนมหาชนทั้งหลาย ว่า “พวกท่านจงทำบุญ จงสมาทานอุโบสถ ในวันอุโบสถ จงถวายทาน จงฟังธรรม ชื่อว่ารัตนะอย่างอื่นเช่นกับพุทธรัตนะไม่มี พวกท่านทั้งหลายจงทำสักการะรัตนะทั้ง 3 เถิด” เมื่อพระราชาได้สดับ ทรงพระราชทาน ม้า รถ ช้าง และเครื่องประดับให้แก่ชายขอทานผู้นั้น เหตุจากชายผู้นี้ได้กระทำการงานอันไม่มีโทษ และเป็นประโยชน์ต่อมหาชน ผลของการประกาศคุณแห่งรัตนะทั้ง 3 ส่งผลให้ชายขอทานเกิดมาพร้อมกลิ่นกาย และกลิ่นปากที่หอมฟุ้ง

ตอนก่อนหน้า

 • 242 - การงานไม่มีโทษ ย่อมเจริญโดยธรรม [6547-5p] 
  Thu, 24 Nov 2022
 • 241 - ปาฏิหาริย์อันตั้งอยู่ตลอดกัป [6546-5p] 
  Thu, 17 Nov 2022
 • 240 - ธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม [6545-5p] 
  Thu, 10 Nov 2022
 • 239 - เปรตวิสัย [6544-5p] 
  Thu, 03 Nov 2022
 • 238 - การงานไม่อากูล ย่อมเป็นมงคล [6543-5p] 
  Thu, 27 Oct 2022
ตอนมากแค่ไหน

ไทยพอดคาสต์มากขึ้น - %(ศิลปะ)s

พอดคาสต์ต่างประเทศมากขึ้น - ศิลปะ

เลือกประเภท Podcast