5 นิทานพรรณนา

5 นิทานพรรณนา โดย ปัญญา ภาวนา ฟังธรรมะ ปัญญาภาวนา Panya Bhavana

ปัญญา ภาวนา ฟังธรรมะ ปัญญาภาวนา Panya Bhavana

เด็กฟังได้ ผู้ใหญ่ฟังดี. นิทานธรรมะ วรรณกรรมเรื่องเล่า จากชาดกและธรรมบท ฟังแล้วจะรู้ถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในสมัยพุทธกาล ในบริบทที่เกี่ยวข้องกับธรรมะน่าชวนติดตาม. New Episode ทุกวันศุกร์ เวลา 05:00, Podcast นี้เป็นส่วนหนึ่งของรายการธรรมะรับอรุณ ออกอากาศทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (สวท.) มีคำถาม/ข้อเสนอแนะ หรือสมัครติดตามฟังทั้ง 7 รายการ ที่ panya.org


Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

หมวดหมู่: ศิลปะ

ฟังตอนสุดท้าย:

พระเจ้าพรหมทัตครองราชสมบัติอยู่ในนครพาราณสี พระโพธิสัตว์ถือกำเนิดในตระกูลช่างเหล็กในแคว้นกาสี เติบใหญ่แล้วได้เป็นผู้สำเร็จศิลปะ ไม่ไกลมากนักมีหมู่บ้านช่างเหล็ก ชึ่งหัวหน้าช่างเหล็กมีธิดาที่มีรูปโฉมสวยงดงาม พระโพธิสัตว์จึงคิดว่าจักเอานางนั้นมาเป็นภริยา จึงได้เอาเหล็กเนื้อดีที่สุดทำให้เป็นเข็มเล็กเล่มหนึ่ง เจาะห่วงก้นเข็มแล้วได้ทำกลักเข็มถึง 7 ชั้น จึงนำไปเร่ขายในหมู่บ้านช่างเหล็ก ลูกสาวช่างเหล็กเกิดความสงสัยเหตุใดจึงมาเร่ขายเข็มในบ้านช่างเหล็กที่ชำนาญ พระโพธิสัตว์ได้ยินคำของนางแล้ว จึงกล่าวว่า ผู้ฉลาดจะต้องขายเข็มในหมู่บ้านช่างเหล็ก อาจารย์ช่างทั้งหลายจึงจะเข้าใจงานว่า ทำดีหรือไม่ดี เพราะเข็มเล่มนี้ แหลมคมด้วยปัญญา

#สูจิชาดก #สุชาตาชาดก #ชนสันธชาดกHosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

ตอนก่อนหน้า

 • 314 - ปัญญารู้แจ้งแทงตลอด ประดุจดั่งเข็ม [6715-5p] 
  Thu, 11 Apr 2024
 • 313 - รังเกียจอกุศล ต้องแก้ไขตนจากจุดผิด [6714-5p] 
  Thu, 04 Apr 2024
 • 312 - ผู้ไม่มีกตัญญู ไม่ควรคบ [6713-5p] 
  Thu, 28 Mar 2024 - 0h
 • 311 - ผู้มีหิริโอตตัปปะคือ ผู้มีเทวธรรมในโลก [6712-5p] 
  Thu, 21 Mar 2024
 • 310 - สัญญาของบัณฑิต [6711-5p] 
  Thu, 14 Mar 2024 - 0h
ตอนมากแค่ไหน

ไทยพอดคาสต์มากขึ้น - ศิลปะ

พอดคาสต์ต่างประเทศมากขึ้น - ศิลปะ

เลือกประเภท Podcast