เล่าเรื่องจากคดี

เล่าเรื่องจากคดี โดย Chokchai

Chokchai

ถ่ายทอดเรื่องราวจากคดีที่เกิดขึ้น

ฟังตอนสุดท้าย:

คดีที่พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด ฟ้องจำเลยในความผิดต่อชีวิต ความผิดต่อร่างกาย ประมาท ก่อให้เกิดเพลิงไหม้ ลหุโทษ (ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 291, 225, 300, 390, พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509 มาตรา 16/1, 16/3, 27, 28/1)

ตอนก่อนหน้า

 • 7 - เล่าเรื่องจากคดี EP7 คดีซานติก้าผับ 
  Sat, 14 Aug 2021
 • 6 - เล่าเรื่องจากคดี EP6 คดีโรงไฟฟ้าแม่เมาะ (ศาลปกครอง) 
  Sun, 18 Jul 2021
 • 5 - เล่าเรื่องจากคดี EP5 คดีบุกรุก แผ้วถางป่า ทำไม้ และมีไม้หวงห้าม (คดีตายายเก็บเห็ด) 
  Sat, 26 Jun 2021
 • 4 - เล่าเรื่องจากคดี EP4 คดีโฮปเวลล์ (เพิกถอนมติที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด) กรณีศาลรัฐธรรมนูญ 
  Sat, 12 Jun 2021
 • 3 - เล่าเรื่องจากคดี EP3 คดีร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า กรณีศาลรัฐธรรมนูญ 
  Fri, 04 Jun 2021
ตอนมากแค่ไหน

ไทยพอดคาสต์มากขึ้น -

พอดคาสต์ต่างประเทศมากขึ้น -

เลือกประเภท Podcast