เพลงหมอเขียว

เพลงหมอเขียว โดย หมอเขียว

หมอเขียว

เพลงใช้ในกิจกรรมของแพทย์วิถีธรรม ศิลปะการถ่ายทอดธรรมะเพื่อลดกิเลส ดับทุกข์ ผ่านบทเพลง โดยดร.ใจเพชร กล้าจน (อ.หมอเขียว) และทีมงานจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม

หมวดหมู่: การศึกษา

ฟังตอนสุดท้าย:

ภูผาแดนบุญ

ตอนก่อนหน้า

 • 76 - 13 ภูผาแดนบุญ 
  Tue, 30 Mar 2021
 • 75 - 12 โลกใหม่ในแดนบุญ 
  Tue, 30 Mar 2021
 • 74 - 11 แดนศิวิไลซ์ในดอย 
  Tue, 30 Mar 2021
 • 73 - 511 บุญล้อมข้าว ร้องคู่ 
  Mon, 24 Aug 2020
 • 72 - 501 ข้าวกล้อง 
  Mon, 24 Aug 2020
ตอนมากแค่ไหน

ไทยพอดคาสต์มากขึ้น - การศึกษา

พอดคาสต์ต่างประเทศมากขึ้น - การศึกษา

เลือกประเภท Podcast