เพลงหมอเขียว

เพลงหมอเขียว โดย หมอเขียว

หมอเขียว

เพลงใช้ในกิจกรรมของแพทย์วิถีธรรม ศิลปะการถ่ายทอดธรรมะเพื่อลดกิเลส ดับทุกข์ ผ่านบทเพลง โดยดร.ใจเพชร กล้าจน (อ.หมอเขียว) และทีมงานจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม

หมวดหมู่: การศึกษา

ฟังตอนสุดท้าย:

เพลงหมอเขียว

ตอนก่อนหน้า

 • 101 - 06 ก้าวใหม่ 
  Tue, 25 Oct 2022
 • 100 - 04 มาร์ชพลังชีวิต 
  Tue, 25 Oct 2022
 • 99 - 02 วิถีธรรมบำบัด 
  Tue, 25 Oct 2022
 • 98 - 05 ดุจหยาดน้ำค้างกลางแสงตะวัน 
  Tue, 25 Oct 2022
 • 97 - 07 จุดแสงชัย 
  Tue, 25 Oct 2022
ตอนมากแค่ไหน

ไทยพอดคาสต์มากขึ้น - การศึกษา

พอดคาสต์ต่างประเทศมากขึ้น - การศึกษา

เลือกประเภท Podcast