Mojo For Running Podcast

Mojo For Running Podcast โดย Debbie Voiles

Debbie Voiles

Mojo for Running Coach Debbie Voiles presents training principles and running news. From beginners to marathoners, all runners will learn how to make wise training decisions. Topics include training schedule, base building, tapering, cross training, speed work, stretching, nutrition, drills, and much more. Learn how to train smart to achieve your goals.

หมวดหมู่: สุขภาพ

ฟังตอนสุดท้าย:

The almighty taper is a thing of beauty. Most experienced runners, and certainly any runner who's trained with a coach, knows about this masterpiece of training theory. No amount or type of training, no training regimen, however well executed, will fulfill its potential unless it ends with the appropriate taper period.

If you're not familiar with the idea of tapering for a goal race, this episode will convince you never to omit this from another training cycle. If you are familiar with tapering, it will be a reminder and refresher of all that is required for the optimal taper.

ตอนก่อนหน้า

 • 198 - MFR 152: How to Taper for Goal Races, and What it Can Do for Race Performance 
  Thu, 09 Sep 2021 - 0h
 • 197 - How to Structure Your Running Training When You're Self Coached 
  Fri, 27 Aug 2021 - 0h
 • 196 - MFR 150: Treadmill Running and the Indoor Training Mindset 
  Fri, 13 Aug 2021 - 0h
 • 195 - MFR 149: Rebounder for Running Training 
  Fri, 30 Jul 2021 - 0h
 • 194 - MFR 148: Upcoming Topics, the Problem of Locked 'Public' Tracks, and a Promise 
  Mon, 19 Jul 2021 - 0h
ตอนมากแค่ไหน

ไทยพอดคาสต์มากขึ้น - สุขภาพ

พอดคาสต์ต่างประเทศมากขึ้น - สุขภาพ

เลือกประเภท Podcast