R U OK

R U OK โดย THE STANDARD

THE STANDARD

พอดแคสต์สำรวจสุขภาพจิต ที่จะพาคุณไปสำรวจหลากหลายพฤติกรรมชวนสงสัยในชีวิตประจำวัน ว่าแบบนี้คนอื่นเขาก็เป็นกัน หรือว่าต้องขอความช่วยเหลือจากหมอหรือผู้เชี่ยวชาญ หากป่วยจะได้รักษาอย่างทันท่วงที และเพื่อสุดท้าย เราจะได้เข้าใจตัวเอง เข้าใจผู้อื่น และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ดำเนินรายการโดย ปอนด์ ยาคอปเซ่น และ ดุจดาว วัฒนปกรณ์

หมวดหมู่: การศึกษา

ฟังตอนสุดท้าย:

เอพิโสดสุดท้ายในซีซันแรกของ Mind Exercise แบบฝึกหัดบริหารใจ ว่าด้วยเรื่องของ ‘จุดแข็ง’

 

มนุษย์ทุกคนมีจุดแข็งเป็นของตัวเอง ไม่เพียงเฉพาะศักยภาพในการทำงาน แต่รวมถึงการใช้ชีวิตในมิติอื่นๆ แต่เรามักไม่รู้ว่าจุดแข็งหรือสิ่งที่เรายึดถือว่าเป็นสาระสำคัญของชีวิตนั้นคืออะไร แบบฝึกหัดบริหารใจชุดนี้จึงเป็นการทำงานกับตัวเอง เพื่อค้นพบว่าเราใช้ทักษะอะไรในการผ่านความยากลำบาก เหตุการณ์ไหนที่จะเพิ่มพูนและลดทอนจุดแข็งของเรา เพื่อนำไปสู่การเข้าใจตัวเองอย่างแท้จริง

ตอนก่อนหน้า

 • 326 - MIND06 แบบฝึกหัดบริหารใจ ตอน วิธีค้นหาจุดแข็งของตัวเอง 
  Tue, 07 Sep 2021 - 0h
 • 325 - MIND05 แบบฝึกหัดบริหารใจ ตอน เหตุการณ์ในอดีตที่ทำให้รู้ว่าเราคือใคร เดินต่อไปทางไหนดี 
  Tue, 31 Aug 2021 - 0h
 • 324 - RUOK245 เหลือแค่ร่าง แต่ข้างในตายไปหมดแล้ว ทำอย่างไร? 
  Fri, 27 Aug 2021 - 0h
 • 323 - MIND04 แบบฝึกหัดบริหารใจ ตอน เช็กอารมณ์ตัวเอง ตอนนี้เรากำลังรู้สึกอะไรกันแน่ 
  Tue, 24 Aug 2021 - 0h
 • 322 - RUOK244 เดี๋ยวเครียด เดี๋ยวท้อ ชวนมาเช็กอินอารมณ์ตัวเองก่อนจะเหนื่อยล้าเกินไป 
  Fri, 20 Aug 2021 - 0h
ตอนมากแค่ไหน

ไทยพอดคาสต์มากขึ้น - การศึกษา

พอดคาสต์ต่างประเทศมากขึ้น - การศึกษา

เลือกประเภท Podcast