Sound Healing / Sound Bath

Sound Healing / Sound Bath โดย Omandala Vietnam

Omandala Vietnam

Hello, This is The sound from Tibetan singing bowls. We create these podcasts to help you moving out of stress, anxiety with a deep relaxed session from the distanced Sound Bath.

ฟังตอนสุดท้าย:

Sitting in the darkness, listen and play. Flow with the different frequencies of nature and Tibetan Singing Bowls

ตอนก่อนหน้า

 • 6 - Sound of the forest 
  Mon, 04 Jul 2022
 • 5 - Singing Bowls Meditation|Thiền Chuông 
  Thu, 23 Dec 2021
 • 4 - Singing Bowls Meditation 
  Tue, 09 Nov 2021
 • 3 - Singing bowls| Beach Meditation 
  Thu, 09 Sep 2021
 • 2 - Sound Healing|The gentle rain 
  Thu, 09 Sep 2021
ตอนมากแค่ไหน

ไทยพอดคาสต์มากขึ้น - วิทยาศาสตร์และการแพทย์

พอดคาสต์ต่างประเทศมากขึ้น - วิทยาศาสตร์และการแพทย์

เลือกประเภท Podcast