ธรรมะใจใสใจสบาย

ธรรมะใจใสใจสบาย โดย nimo072

nimo072

ธรรมะใสๆ สบายๆ

หมวดหมู่: ศิลปะ

ฟังตอนสุดท้าย:

ปัญญาคืออะไร

ปัญญามาจากไหน

หัวใจนักปราญช์

เหตุแห่งการได้ปัญญา วุฒิธรรม4 

นั่งสมาธิ ได้ปัญญาอย่างไร 


ตอนก่อนหน้า

 • 14 - ทำอย่างไรมีปัญญามาก 
  Mon, 13 Sep 2021
 • 13 - รักษาศีลอย่างไรไม่ให้อาภัพ18ประการ  
  Mon, 06 Sep 2021
 • 12 - casestudy ผลกรรมผิดศีลกาเมเป็นอย่างไร  
  Tue, 31 Aug 2021
 • 11 - case study กฏแห่งกรรมในพระไตรปิฎก 
  Tue, 31 Aug 2021
 • 10 - คำสอนยาย 
  Fri, 22 Jan 2021
ตอนมากแค่ไหน

ไทยพอดคาสต์มากขึ้น - ศิลปะ

พอดคาสต์ต่างประเทศมากขึ้น - ศิลปะ

เลือกประเภท Podcast