ชมรมผลดี Official (โจโฉ เสียงธรรม)

ชมรมผลดี Official (โจโฉ เสียงธรรม) โดย โจโฉ เสียงธรรม

โจโฉ เสียงธรรม

เสียงอ่านหนังสือโดย.. อริยคุณ พุทธะธรรม (โจโฉ เสียงธรรม) || ; ดาวน์โหลด Mp3 ได้ที่ www.โจโฉ.net , jozhoth.blogspot.com , www.jozho.net |:| สนับสนุนชมรมผลดี ร่วมเป็นเจ้าภาพเสียงอ่านทุกเรื่อง-พร้อมเพย์ 0919796696 หรือเลือกซื้อสินค้าที่ www.jzserum.com ขอทุกท่านเจริญในทางที่เป็นกุศล พ้นทุกข์ภัยอันตรายทั้งสิ้น เจริญด้วยสติ สมาธิ ปัญญา บรรลุธรรมได้ในเร็ววันนี้นะครับ.. "การให้ธรรมะ ชนะการให้ทั้งปวง" ขอบพระคุณที่เห็นประโยชน์ในงานที่ทำ และร่วมสนับสนุนในการเผยแผ่ธรรม อันส่งผลต่อคนอีกมาก ที่กำลังทุกข์กับภัยแห่งวัฏสงสารอันยาวนานแสนนานนี้

หมวดหมู่: ศิลปะ

ฟังตอนสุดท้าย:

ปฏิบัติธรรมให้ถูกทาง  สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) การปฏิบัติธรรมคืออะไร รู้เข้าใจให้ชัดตรงก่อนหลงทาง  ๑.ความเข้าใจพื้นฐาน  ๒.การเริ่มต้น ความก้าวหน้าในการปฏิบัติ  ๓.เนื้อตัวของการปฏิบัติ  (ต้นฉบับเล่มนี้ เขารวมสองเล่มไว้ด้วยกัน ซึ่งอัดเรื่องแรกไว้ก่อนแล้ว จึงอัดเฉพาะส่วนที่เป็นเรื่องนี้อย่างเดียวนะครับ)

จัดทำโดย

ณชลนิภา ปิติเจริญกุล

คุณแม่ บุญแตง เอกจีน

อริยะ พันทะสิด

ปิยะนาถ สุวิทย์ศักดานนท์

วิชญาฎา มุ่งวิชา

พนอมรักษ์ เพชรเสถียร

เข็มทอง โภคาพานิชย์

ธนรมย์ คงพิริยะพุฒิ


ครอบครัว-นิติศรวุฒิ

จิรันธนิน  กองวงศ์

วัฒนา ชัยจำรูญพันธ์

คุณแม่จำเนียร ชัยจำรูญพันธ์

ครอบครัว-ภวังสวัสดิ์

รสกร กุลเพิ่มทวีรัชต์

ภิญโญ สุทธหลวง

พิชาวดี เจริญวาสนาดำรง

คุณแม่ ทม เจริญสรรพพืช

ครอบครัวเทพรักษ์

โดยคุณพ่อคูณ คุณแม่บุญ & ประเทือง เทพรักษ์


วัญเพ็ญ สังข์แตง

ชัยวัฒน์ งามสุริยะพงศ์

ครอบครัวโถวสกุล

ครอบครัว คำสุภา

อังคณา มณฑาทิพย์กุล

ณภัชชา บางไพร

สุริยน เขตร์กรณ์

กิตติ รักคง

กัญ ศรีวิชชุพงษ์

กัญญณัช ทองบุญ

โฮเซ หลุยส์ ซันแช็ส แฟ็ตโตลินี่


ขออนุโมทนากับท่านที่ไม่ประสงค์ออกนาม

และท่านที่สนับสนุนทุกช่องทางของชมรมผลดีตลอดมา

ขอกุศลนี้ส่งให้ทุกท่านพ้นทุกข์โศกโรคภัย

เจริญในทางที่เป็นกุศลยิ่งขึ้นไป บรรลุธรรมในเร็ววันนี้ด้วยเทอญ

การให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวง

ผู้ให้ปัญญา ย่อมได้ปัญญา


||  เสียงอ่านโดย.. อริยคุณ  (โจโฉ)  ชมรมผลดี   :  ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเจ้าของหนังสือ สำนัก วัด  เพียงเห็นว่ามีประโยชน์ จึงนำมาทำเป็นเสียงอ่านเผยแพร่แจกฟรีเป็นธรรมทานเท่านั้น จะทำต่อไปตราบเท่ายังมีชีวิต ยังมีคนสนับสนุนส่งเสริม ยังมีกำลังและปัจจัยพอหล่อเลี้ยงชมรมให้เดินหน้าต่อไป

ตอนก่อนหน้า

 • 145 - ปฏิบัติธรรมให้ถูกทาง 
  Wed, 22 Sep 2021
 • 144 - คำถาม ก่อนปฏิบัติธรรม 
  Sat, 18 Sep 2021
 • 143 - โพชฌงค์ & Covid-19 
  Wed, 15 Sep 2021
 • 142 - พินัยกรรมชีวิต ช่วยให้ตายดี 
  Sat, 11 Sep 2021
 • 141 - คู่มือชีวิต รวมธรรมเทศนา : ป. อ. ปยุตฺโต 
  Wed, 01 Sep 2021
ตอนมากแค่ไหน

ไทยพอดคาสต์มากขึ้น - ศิลปะ

พอดคาสต์ต่างประเทศมากขึ้น - ศิลปะ

เลือกประเภท Podcast