ชมรมผลดี Official (โจโฉ เสียงธรรม)

ชมรมผลดี Official (โจโฉ เสียงธรรม) โดย โจโฉ เสียงธรรม

โจโฉ เสียงธรรม

สื่อคุณธรรม บันทึกเสียงโดย.. โจโฉ เสียงธรรม (อริยคุณ พุทธะธรรม) || ; ติดต่อ ติดตาม ร่วมบุญ ดาวน์โหลด โปรดดูที่ www.โจโฉ.net , jozhoth.blogspot.com , www.jozho.net |:| || ติดตามทางยูทูบได้ที่ youtube.com/user/MrJozho ร่วมจัดทำเรื่องต่อไป ดูที่เพจหลัก facebook.com/jz.net "การให้ธรรมะ ชนะการให้ทั้งปวง" ขอทุกท่านเจริญในกุศลยิ่งขึ้นไป :: Tel-Line : 0864009749 (9.00-19.00 น.) ขอบพระคุณทุกกำลังใจที่มีให้กันเสมอมา และทุกการติดตามผลงานของชมรมผลดีนะครับ (ไลน์ไอดี jzserum และเบอร์โทรหน้าแผ่นเลิกใช้แล้ว โปรดระวังคนแอบอ้างเป็นโจโฉ หรือคนของชมรม กรุณาติดต่อตามเบอร์+เว็บที่ลงไว้นี้เท่านั้น)

หมวดหมู่: ศิลปะ

ฟังตอนสุดท้าย:

(เสียงอ่าน) : ปกิณกธรรม หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต : พระอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนากรรมฐาน พระผู้ซึ่งเป็นต้นแบบของพระป่าสายเถรวาทที่เคร่งครัดของไทย และยูเนสโกย่องยกเป็นบุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ : รวมเนื้อหาเกี่ยวกับข้อวัตรปฏิบัติ เกล็ดคำสอน เรื่องประวัติศาสตร์ เรื่องลึกลับเหนือธรรมชาติ และเรื่องปลีกย่อยต่าง ๆ ที่หลวงตาทองจำ จารุวฺณโณ พระอุปัฏฐากผู้ใกล้ชิด จดบันทึกมาจากคำบอกเล่าของหลวงปู่มั่นโดยตรง


เช่น คำสอนเรื่องปัญญาถ้วนห้า ศาสนาภายนอกภายใน การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า พุทธภาษา มูลกรรมฐาน การวินิจฉัยปัจจัยสี่ เศรษฐกิจสัมพันธ์ คำผญาอุปมาสอนธรรม หลวงปู่มั่นกับเหล่าเทวดาและพยานาคราช เรื่องพระแก้วมรกต พระสยามเทวาธิราช รอยพระพุทธบาท อานุภาพเสียงสวดมนต์ อานุภาพแห่งฌาน การถ่ายรูปครูบาอาจารย์ที่ควรไม่ควร ทหารกับการตกนรก การกลับมาเกิดใหม่ในศาสนาพุทธ ผีเฝ้าหวงกระดูก วิธีจัดการผีร้ายที่มารบกวน การฟื้นฟูศาสนา ความเป็นมาของคนพุทธไทย พม่า ลาว ความโชคดีของคนไทยที่หลายคนมองข้ามและไม่รู้ตัว ประวัติความสัมพันธ์ของวัดปทุมและวัดป่าสุทธาวาส ประเพณีและสิ่งที่ควรยกเลิก และเรื่องเบ็ดเตล็ดอีกหลายเรื่อง ซึ่งล้วนเป็นเรื่องน่าสนใจไว้ประดับความรู้และเสริมศรัทธาและปัญญาทางธรรมได้เป็นอย่างดี


เสียงอ่านชุดนี้ จัดทำต่อจากเรื่อง เกร็ดประวัติหลวงปู่มั่น ที่บันทึกโดยหลวงตาทองคำเช่นเดียวกัน โดยมาพบภายหลังว่าต้นฉบับหนังสือที่ได้มานั้น ท่านตัดเนื้อหาออกไปจำนวนมากที่มีความยาวเทียบได้กับหนังสืออีกเล่มหนึ่งทีเดียว และส่วนใหญ่ล้วนเป็นเรื่องน่าสนใจและมีประโยชน์พอสมควร จึงได้จัดทำเพิ่มเติม แนะนำให้ฟังทั้งสองเรื่องประกอบกัน รวมถึงประวัติหลวงปู่มั่น และปฏิปทาพระธุดงคกรรมฐานที่ชมรมผลดีจัดทำไว้ก่อนหน้านี้ด้วยนะครับ


เผยแพร่ต่อได้ทุกช่องทางไม่ต้องขออนุญาต แต่เพื่อธรรมทานแจกฟรีเท่านั้น ช่วยกันอัปโหลด ช่วยแชร์ ถือเป็นบุญใหญ่ที่ทำได้ง่ายแต่ได้อานิสงส์มาก การให้ธรรม เป็นการให้สูงสุด 🔴 ชีวิตคน ๆ หนึ่งเปลี่ยนไปได้ด้วยธรรม จะสะท้อนกลับมาเป็นแรงส่งให้ชีวิตคุณ เปลี่ยนไปทุกด้านอย่างเป็นธรรมเช่นกัน


เสียงอ่านโดย อริยคุณ ชมรมผลดี

ร่วมจัดทำโดย

#เจ้าภาพหลัก

ครอบครัว อริยชาติผดุงกิจ

ครอบครัว เมฆาวรรณ์

นัชชา อภิวราวุฒิ


#เจ้าภาพรอง

มนต์สิณี เอี่ยมสำอางค์

สราวุฒิ​ โลหิตหาญ

ครอบครัว ศรีโภคา

ครอบครัว เอี่ยมวงศรี

ครอบครัว คหสุวรรณ

ครอบครัว โล่ห์ติวิกุล

สมพล เศรษฐีชัยชนะ

ชวิน เทียนประเสริฐกิจ

วิชญาดา มุ่งวิชา

สุดาพร ตงศิริ

__________

#เจ้าภาพร่วม

ศุภกิจ นิมมานนรเทพ

พีรพัฒน์ อุตรสฤษฏิกุล

ไพศาล เตชะวลีกุล

สุภาพร เทียมบุญประเสริฐ

__________

ณิชชา มาตโสภา

อิทธิโชติ สิราภาสกุล

พลพร อภิวัฒนเสวี

สำรวย พุ่มพวง

ปัญญา โกจันทร์

__________

ณภัชา ถวิลกมลภัส

ณาตยา ศรีโพธิ์

พรรณทิพย์ สันติภากรณ์

อ้อยพร จึงวิวัฒนาภรณ์

อารดา ตามสกุล

รพีพร กำมัชพล

นภัทรธมณฑ์ แซ่พาน

__________

ชนิดา เฟล่า

ไพฑูรย์ วสันคสิทธิ์

อารี สายคำ

พิศาล เลิศมาลาพงศ์

นฤภัค มิ่งคณิตกุล

ชาญวิชญ์ ศรีวิไลเมฆ

ปทิตตา เชื้อทอง

กัญ ศรีวิชชุพงษ์

ภาคภูมิ ภูมิฐาน

ปุณยนุช อินทะนิล

ธัญรัตน์ กุลจินดา

__________

อนุพันธ์ สระเอี่ยม

นภาพร ปัญญารัตนคุณากร

จันทร์เพ็ญ ธวัชชัย

ครอบครัว งามสุริยะพงศ์

สุรเชษฐ ตันกานนท์

อนุพันธ์ สระเอี่ยม

ช่อทิพย์ นิธิประภา

วิชาญ มณฑาทิพย์กุล

ธิษณา เจษฏาวรางกูล

อัณณพ ลีลามณี

นทิตา มงคลศิริ

ประทุมวัน ทำทองดี

อาภรณ์ สารลี

ฯลฯ

ไม่ประสงค์ออกนาม


ขอทุกท่านร่วมอนุโมทนา

"การให้ธรรม"

ชนะการให้ทั้งปวง


#อริยคุณ ชมรมผลดี

https://facebook.com/jz.net

https://โจโฉ.net

ตอนก่อนหน้า

 • 220 - "ปกิณกธรรม" หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต 📌รวมคำสอน ข้อวัตร เรื่องลี้ลับ ประวัติศาสตร์ ฯลฯ 🔴#อริยคุณ ชมรมผลดี (โจโฉ.net อ่าน) 
  Tue, 04 Jun 2024
 • 219 - พุทธศาสนา&เศรษฐกิจ : ธรรมสู่ความเจริญทางโลก || อ.พร รัตนสุวรรณ : #อริยคุณ(อ่าน) : ความเข้าใจผิดในเรื่องทาน บุญ&หลักธรรม  
  Sat, 11 May 2024
 • 218 - ปฐมบทสู่ความเป็นพุทธแท้ : "แก่นแท้พุทธศาสนา" || หัวใจแห่งพุทธ&แก่นธรรมเพื่อชีวิต : ป. อ. ปยุตฺโต || #อริยคุณ ชมรมผลดี (อ่าน) 
  Fri, 05 Apr 2024
 • 217 - "ชีวิตหลังมรณะ" : The Life Beyond Death (โลกทิพย์๔) : ความจริงของภพชาติ & สังสารวัฎ กรรม นรก สวรรค์ ผี เทวดา ฯ หนังสือต่างชาติที่อธิบายเหตุผลเชิงลึก และตรงหลักพุทธธรรม : อ่านโดย #อริยคุณ ชมรมผลดี 
  Wed, 20 Mar 2024
 • 216 - "หลักกรรม" กับการใช้ชีวิต : รวมบทความธรรม-ดังตฤณ ชุด5 || ตาสว่างรับอรุณ EP.401-500 (Full) || #อริยคุณ ชมรมผลดี โจโฉ.net (อ่าน) 
  Thu, 22 Feb 2024
ตอนมากแค่ไหน

ไทยพอดคาสต์มากขึ้น - ศิลปะ

พอดคาสต์ต่างประเทศมากขึ้น - ศิลปะ

เลือกประเภท Podcast