Batavia (The Radio Drama)

Batavia (The Radio Drama) โดย Shabbir Khanbhai and Paul Dickson

Shabbir Khanbhai and Paul Dickson

This is the dramatic story of the Batavia shipwreck and massacre, the true tale of Undermerchant Jeronimus Cornelisz's rise to power, by any means necessary. Set in 1628, through this radio drama you will encounter mutinies, murderous plots, tragic tales and the birth of a hero. Can Cornelisz be stopped? Will anyone stand in his way? Tune in to find out! Find us on facebook at: www.facebook.com/bataviaradiodrama/

หมวดหมู่: ศิลปะ

ฟังตอนสุดท้าย:

The explosive finale to the Batavia radio drama is here! Live the Battle of the Wallabi Islands and delve into the events that created the Mad King.

ตอนก่อนหน้า

 • 5 - Episode 4 - This is Justice 
  Sun, 14 Aug 2016
 • 4 - Episode 3 - The Tragedy of De Vries 
  Sun, 07 Aug 2016
 • 3 - Episode 2 - The Mad King Cornelisz 
  Thu, 19 May 2016
 • 2 - Batavia Episode 2 Launch Trailer 
  Sat, 07 May 2016
 • 1 - Episode 1 - The Trials of Pelsaert 
  Fri, 29 Apr 2016
ตอนมากแค่ไหน

ไทยพอดคาสต์มากขึ้น - ศิลปะ

พอดคาสต์ต่างประเทศมากขึ้น - ศิลปะ

เลือกประเภท Podcast