หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร (สมเด็จพระญาณวชิ

หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร (สมเด็จพระญาณวชิ โดย พระธรรมเทศนาโดย หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร

พระธรรมเทศนาโดย หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร

จุดประสงค์เพื่อการเผยแพร่ พระธรรมเทศนาโดย สมเด็จพระญาณวชิโรดม หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร เจ้าอาวาสวัดธรรมมงคล ประธานผู้ก่อตั้งสถาบันพลังจิตตานุภาพ และประธานคณะสงฆ์ธรรมยุตแห่งประเทศแคนาดา ณ วัดธรรมมงคล เถาบุญญนนท์วิหาร สุขุมวิท 101 จังหวัดกรุงเทพมหานคร เท่านั้น

หมวดหมู่: สุขภาพ

ฟังตอนสุดท้าย:

ธรรมะจากต่างแดน ตอน 90 "สี่เท้ายังรู้พลาด นักปราชญ์ยังรู้พลั้ง ให้คอยเตือนกันและกัน" ธรรมะจากต่างแดน โดย พระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) ประธานสงฆ์ไทยคณะธรรมยุติเเห่งประเทศเเคนาดา วันที่ 21 กันยายน 2554 ณ วัดราชธรรมวิริยาราม 3 เอดมันตัน ประเทศ Canada ต้นฉบับจาก Banlue Sup channel พระอาจารย์บรรลือ ปวโร (Sep 23, 2011) ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ธรรมะจากต่างแดน ณ ประเทศ Canada พระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร (ค.ศ. 2011-2013)

ตอนก่อนหน้า

 • 127 - ตอน 90 "สี่เท้ายังรู้พลาด นักปราชญ์ยังรู้พลั้ง ให้คอยเตือนกันและกัน" ธรรมะจากต่างแดน โดย สมเด็จพระญาณวชิโรดม (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) 
  Fri, 05 Apr 2024
 • 126 - ตอน 89 เมตตาเท่านั้น ที่คุ้มครองโลกนี้ให้อยู่ได้ ธรรมะจากต่างแดน โดย สมเด็จพระญาณวชิโรดม (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร)  
  Tue, 02 Apr 2024
 • 125 - ตอน 88 อมตะคือใจ เป็นผู้ไม่ตาย, สิ่งใดที่เป็นความดี สร้างเอาไว้ โดย พระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) 
  Thu, 28 Mar 2024
 • 124 - ตอน 87 “สมาธิเป็นต้นเหตุของการที่จะทำให้จิตใจของคนสงบ” ธรรมะจากต่างแดน โดย พระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร)  
  Thu, 07 Mar 2024
 • 123 - ตอน 86 "กงกรรมกงเกวียน พึงทำแต่กรรมดี " ธรรมะจากต่างแดน โดย พระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร)  
  Tue, 05 Mar 2024
ตอนมากแค่ไหน

ไทยพอดคาสต์มากขึ้น - สุขภาพ

พอดคาสต์ต่างประเทศมากขึ้น - สุขภาพ

เลือกประเภท Podcast