หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ

หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ โดย Thammapedia.com

Thammapedia.com

ธรรมะบรรยาย โดยหลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย : เช่น อุบายละสังขารรูปนาม, สติปัฏฐานสี่, อานุภาพขันติธรรม, พิจารณารูปธรรม นามธรรม, ธรรมสังเวชปฏิเสธตันหา, เกิดแล้วดับ, จิตนี้เป็นของฝึกยาก, ฝึกตายก่อนตาย ฯลฯ

ฟังตอนสุดท้าย:

อุบายละสังขารรูปนาม : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย

ตอนก่อนหน้า

 • 1510 - เรื่อง อุบายละสังขารรูปนาม 
  Mon, 6 Jun 2016
 • 1509 - เรื่อง อนุบุพพิกถา 
  Mon, 6 Jun 2016 - 0h
 • 1508 - เรื่อง สติปัฏฐานสี่ 
  Mon, 6 Jun 2016 - 0h
 • 1507 - เรื่อง อานุภาพขันติธรรม 
  Mon, 6 Jun 2016 - 0h
 • 1506 - เรื่อง พิจารณารูปธรรม นามธรรม 
  Mon, 6 Jun 2016 - 0h
ตอนมากแค่ไหน

ไทยพอดคาสต์มากขึ้น - ศาสนาและความเชื่อเรื่องจิตวิญญาณ

พอดคาสต์ต่างประเทศมากขึ้น - ศาสนาและความเชื่อเรื่องจิตวิญญาณ

เลือกประเภท Podcast