พระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท)

พระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท) โดย Thammapedia.com

Thammapedia.com

ธรรมะบรรยาย โดยพระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท) : วัดหนองป่าพง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี : เช่น รู้แจ้งโลก, ผู้เป็นใหญ่ในการรักษาจิต, เทศนาในงานทอดกฐิน จ.ร้อยเอ็ด 2522, เปรตเจ้าระเบียบ, อบรมพระนิสิตจุฬา-รามคำแหง 2521, ไกลหลัก, อ่านใจธรรมชาติ (ความอยาก), ดวงตาเห็นธรรม ฯลฯ

ฟังตอนสุดท้าย:

รู้แจ้งโลก : ธรรมะบรรยาย โดย พระโพธิญาณเถระ (ชา สุภทฺโท) วัดหนองป่าพง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

ตอนก่อนหน้า

 • 346 - เรื่อง รู้แจ้งโลก 
  Mon, 6 Jun 2016 - 0h
 • 345 - เรื่อง ผู้เป็นใหญ่ในการรักษาจิต 
  Mon, 6 Jun 2016
 • 344 - เรื่อง เปรตเจ้าระเบียบ 
  Mon, 6 Jun 2016 - 0h
 • 343 - เรื่อง ไกลหลัก 
  Mon, 6 Jun 2016
 • 342 - เรื่อง ดวงตาเห็นธรรม 
  Mon, 6 Jun 2016 - 0h
ตอนมากแค่ไหน

ไทยพอดคาสต์มากขึ้น - ศาสนาและความเชื่อเรื่องจิตวิญญาณ

พอดคาสต์ต่างประเทศมากขึ้น - ศาสนาและความเชื่อเรื่องจิตวิญญาณ

เลือกประเภท Podcast