ฟังธรรมะก่อนนอน ใครชอบนอนฟังธรรมะแล้วหลับ จ

ฟังธรรมะก่อนนอน ใครชอบนอนฟังธรรมะแล้วหลับ จ โดย Dhamma Lover

Dhamma Lover

หนังสือเสียงอ่าน ธรรมะโดย อาจารย์เพ็ญศรี อินทรทัต ฟังธรรมะผ่อนคลาย สบายได้ความรู้ สู่สุดธรรม

ฟังตอนสุดท้าย:

เสียงอ่านพระไตรปิฎก โดย อาจารย์เพ็ญศรี อินทรทัต

ท่านสามารถดาวน์โหลด หรือรับฟังออนไลน์ได้จาก http://pratripitaka.com

ขอความรุ่งเรืองในธรรมจงมีแด่ทุกท่าน

ตอนก่อนหน้า

 • 107 - พราหมณ์กูฏทันตะแสดงพระพุทธคุณ 
  Sat, 08 May 2021
 • 106 - ความเป็นผู้ดีของพราหมณ์กูฏทันตะ 
  Fri, 07 May 2021
 • 105 - กูฏทันตสูตร 
  Thu, 06 May 2021
 • 104 - พราหมณ์โสณทัณฑะประกาศตนเป็นอุบาสก 
  Wed, 05 May 2021
 • 103 - เรื่องศีลและปัญญา 
  Tue, 04 May 2021
ตอนมากแค่ไหน

ไทยพอดคาสต์มากขึ้น - ศาสนาและความเชื่อเรื่องจิตวิญญาณ

พอดคาสต์ต่างประเทศมากขึ้น - ศาสนาและความเชื่อเรื่องจิตวิญญาณ

เลือกประเภท Podcast