พุทธวจน

พุทธวจน โดย พุทธวจน

พุทธวจน

Podcast by พุทธวจน

ฟังตอนสุดท้าย:

สิ่งที่น่าอัศจรรย์ของตถาคต

ตอนก่อนหน้า

 • 3897 - Season 2 Ep 1316 สิ่งที่น่าอัศจรรย์ของตถาคต 
  Thu, 29 Sep 2022
 • 3896 - Season 2 Ep 1315 ลำดับบุคคลผู้ควรรับทาน กับการได้อานิสงส์ 
  Thu, 29 Sep 2022
 • 3895 - Season 2 Ep 1314 การขนโภคสมบัติออกจากเรือนที่ถูกไฟไหม้ คือ การให้ทาน 
  Thu, 29 Sep 2022
 • 3894 - Season 2 Ep 1313 ทุกข์เป็นเหตุให้มีศรัทธา 
  Thu, 29 Sep 2022
 • 3893 - Season 2 Ep 1312 อยู่อุเบกขา และมองอุเบกขาเกิดดับ 
  Thu, 29 Sep 2022
ตอนมากแค่ไหน

ไทยพอดคาสต์มากขึ้น - %(ศาสนาและความเชื่อเรื่องจิตวิญญาณ)s

พอดคาสต์ต่างประเทศมากขึ้น - ศาสนาและความเชื่อเรื่องจิตวิญญาณ

เลือกประเภท Podcast