พุทธวจน

พุทธวจน โดย พุทธวจน

พุทธวจน

Podcast by พุทธวจน

ฟังตอนสุดท้าย:

หลักปฏิบัติเพื่อความเป็นพระอินทร์

ตอนก่อนหน้า

 • 4945 - หลักปฏิบัติเพื่อความเป็นพระอินทร์ 
  Sat, 13 Apr 2024
 • 4944 - สำรวมอินทรีย์ 
  Sat, 13 Apr 2024
 • 4943 - ลำดับบุคคลผู้ควรรับทาน และอานิสงส์ที่จะได้รับ 
  Sat, 13 Apr 2024
 • 4942 - ลมหายใจ ในการทำสมาธิ 
  Sat, 13 Apr 2024
 • 4941 - มรรควิธีของ อานาปานสติ 
  Sat, 13 Apr 2024
ตอนมากแค่ไหน

ไทยพอดคาสต์มากขึ้น - ศาสนาและความเชื่อเรื่องจิตวิญญาณ

พอดคาสต์ต่างประเทศมากขึ้น - ศาสนาและความเชื่อเรื่องจิตวิญญาณ

เลือกประเภท Podcast