พุทธวจน

พุทธวจน โดย พุทธวจน

พุทธวจน

Podcast by พุทธวจน

ฟังตอนสุดท้าย:

ระดับความเข้มข้นของความโกรธ

ตอนก่อนหน้า

 • 3003 - Season 2 Ep 535 ระดับความเข้มข้นของความโกรธ 
  Fri, 07 May 2021
 • 3002 - Season 2 Ep 534 ควรใช้สื่อโซเชียลไปในทางให้เกิดกุศล 
  Fri, 07 May 2021
 • 3001 - Season 2 Ep 533 คนส่วนใหญ่ในโลกนี้ คิดกุศล หรือ คิดอกุศลมากกว่ากัน 
  Fri, 07 May 2021
 • 3000 - Season 2 Ep 531 คนรู้หนังสือ กับ คนไม่รู้หนังสือ ปฏิบัติธรรมใครจะบรรลุก่อน 
  Thu, 06 May 2021
 • 2999 - Season 2 Ep 530 คนยังไม่สำเร็จอรหันต์จะหลุดพ้นได้ไหม 
  Thu, 06 May 2021
ตอนมากแค่ไหน

ไทยพอดคาสต์มากขึ้น - ศาสนาและความเชื่อเรื่องจิตวิญญาณ

พอดคาสต์ต่างประเทศมากขึ้น - ศาสนาและความเชื่อเรื่องจิตวิญญาณ

เลือกประเภท Podcast