พุทธวจน

พุทธวจน โดย พุทธวจน

พุทธวจน

Podcast by พุทธวจน

ฟังตอนสุดท้าย:

มิจฉาอาชีพ

ตอนก่อนหน้า

 • 4283 - มิจฉาอาชีพ 
  Fri, 02 Jun 2023
 • 4282 - พระอรหันต์ที่เข้าถึง - วิมุติ 
  Fri, 02 Jun 2023
 • 4281 - พระหยิบของที่คนไม่ได้ให้ ข้อใดไม่ปราชิก 
  Fri, 02 Jun 2023
 • 4280 - พระเวสสันดร - ใช่ชาติสุดท้ายของพระพุทธเจ้าหรือไม่ 
  Fri, 02 Jun 2023
 • 4279 - ปฏิบัติธรรมต้องรู้เกิดดับตลอดเวลาหรือไม่ 
  Fri, 02 Jun 2023
ตอนมากแค่ไหน

ไทยพอดคาสต์มากขึ้น - ศาสนาและความเชื่อเรื่องจิตวิญญาณ

พอดคาสต์ต่างประเทศมากขึ้น - ศาสนาและความเชื่อเรื่องจิตวิญญาณ

เลือกประเภท Podcast