ภาษาไทยน่ารู้

ภาษาไทยน่ารู้ โดย Watcharaphong Tohiam

Watcharaphong Tohiam

พ็อดแคสเรื่องภาษาไทยน่ารู้ มีเนื้อหาเกี่ยวกับวิชาภาษาไทยทั้งในด้านของคำชนิดต่างๆ ในภาษาไทย ครุ ลหุ คำเป็นคำตาย รสวรรณคดีของไทยและสันสกฤตรวมทั้งวรรณคดีไทยในสมัยสุโขทัย

หมวดหมู่: ศิลปะ

ฟังตอนสุดท้าย:

วรรณคดีไทยในสมัยสุโขทัย ประกอบไปด้วยศิลาจารึกหลักที่ ๑ สุภาษิตพระร่วง ไตรภูมิพระร่วง ตำรับท้าวศรีจุฬาลักษณ์

ตอนก่อนหน้า

 • 5 - ภาษาไทยน่ารู้ ตอน วรรณคดีไทยในสมัยสุโขทัย 
  Sun, 28 Feb 2021
 • 4 - ภาษาไทยน่ารู้ ตอน รสวรรณคดีของไทยและสันสกฤต 
  Sat, 27 Feb 2021
 • 3 - ภาษาไทยน่ารู้ ตอน ครุ หลุ /คำเป็น คำตาย 
  Sat, 27 Feb 2021
 • 2 - ภาษาไทยน่ารู้ ตอน คำในภาษาไทยตอนที่ ๒ 
  Sat, 27 Feb 2021
 • 1 - ภาษาไทยน่ารู้ ตอน คำในภาษาไทยตอนที่ ๑ 
  Fri, 26 Feb 2021
ตอนมากแค่ไหน

ไทยพอดคาสต์มากขึ้น - ศิลปะ

พอดคาสต์ต่างประเทศมากขึ้น - ศิลปะ

เลือกประเภท Podcast