หลวงพ่อพุธ ฐานิโย

หลวงพ่อพุธ ฐานิโย โดย Thammapedia.com

Thammapedia.com

ธรรมะบรรยาย โดยหลวงพ่อพุธ ฐานิโย วัดป่าสาลวัน อ.เมือง จ.นครราชสีมา : เช่น การบริหารจิต, การปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นวิธีการดับไฟนรก, การปฏิบัติธรรมเพื่อความเป็นพุทธ, การละกิเลสด้วย ศีล สมาธิ ปัญญา, จิตหลุดพ้น เหนือบุญเหนือบาป, ทุกข์ และ มหาสติ, นิมิต และ วิปัสสนา, บริกรรมภาวนา และกำหนดรู้ ฯลฯ

ฟังตอนสุดท้าย:

การบริหารจิต : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงพ่อพุธ ฐานิโย วัดป่าสาลวัน อ.เมือง จ.นครราชสีมา

ตอนก่อนหน้า

 • 84 - เรื่อง การบริหารจิต 
  Mon, 6 Jun 2016 - 0h
 • 83 - เรื่อง การปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นวิธีการดับไฟนรก 
  Mon, 6 Jun 2016
 • 82 - เรื่อง การปฏิบัติธรรมเพื่อความเป็นพุทธ 
  Mon, 6 Jun 2016 - 0h
 • 81 - เรื่อง การละกิเลสด้วย ศีล สมาธิ ปัญญา 
  Mon, 6 Jun 2016 - 0h
 • 80 - เรื่อง จิตหลุดพ้น เหนือบุญเหนือบาป 
  Mon, 6 Jun 2016
ตอนมากแค่ไหน

ไทยพอดคาสต์มากขึ้น - ศาสนาและความเชื่อเรื่องจิตวิญญาณ

พอดคาสต์ต่างประเทศมากขึ้น - ศาสนาและความเชื่อเรื่องจิตวิญญาณ

เลือกประเภท Podcast