พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ

พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ โดย พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ

พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ

รวบรวมพระธรรมเทศนาของ พระอาจารย์สมภพ โชติปญฺโญ ประธานสงฆ์วัดไตรสิกขาทลามลตาราม อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร

ฟังตอนสุดท้าย:

การสังสมบารมี ตอนที่ 2

พระอาจารย์สมภพ โชติปญฺโญ

วัดไตรสิกขาทลามลตาราม

อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร

ตอนก่อนหน้า

 • 31 - การสังสมบารมี ตอนที่ 2 
  Sun, 28 Aug 2022
 • 30 - การสังสมบารมี ตอนที่ 1 
  Sun, 28 Aug 2022
 • 29 - นกจากพรากอีสานพลัดถิ่น ตอนที่ 2 
  Sun, 28 Aug 2022
 • 28 - นกจากพรากอีสานพลัดถิ่น ตอนที่ 1 
  Sun, 28 Aug 2022
 • 27 - ชีวิตนี้จิตเป็นผู้นำไป ตอนที่ 2 
  Sun, 28 Aug 2022
ตอนมากแค่ไหน

ไทยพอดคาสต์มากขึ้น - ศาสนาและความเชื่อเรื่องจิตวิญญาณ

พอดคาสต์ต่างประเทศมากขึ้น - ศาสนาและความเชื่อเรื่องจิตวิญญาณ

เลือกประเภท Podcast