พระพรหมมังคลาจารย์ (ปัญญานันทภิกขุ)

พระพรหมมังคลาจารย์ (ปัญญานันทภิกขุ) โดย Thammapedia.com

Thammapedia.com

ธรรมะบรรยาย โดยพระพรหมมังคลาจารย์ (ปัญญานันทภิกขุ) วัดชลประทานรังสฤษฎ์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี : เช่น วิปัสสนา คือการศึกษาให้รู้แจ้งเห็นจริง, พระที่แท้จริง, ความเชื่อที่ไม่ถูกต้อง, พึ่งธรรม, พึ่งตัวเอง, ของขวัญอันประเสริฐ, หลุดพ้นด้วยค้นคิด, ศาสนาที่แท้อยู่ในตัวของเรา ฯลฯ

ฟังตอนสุดท้าย:

วิปัสสนา คือการศึกษาให้รู้แจ้งเห็นจริง : ธรรมะบรรยาย โดย พระพรหมมังคลาจารย์ (ปัญญานันทภิกขุ) วัดชลประทานรังสฤษฎ์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

ตอนก่อนหน้า

 • 1074 - เรื่อง วิปัสสนา คือการศึกษาให้รู้แจ้งเห็นจริง 
  Mon, 6 Jun 2016 - 0h
 • 1073 - เรื่อง พระที่แท้จริง 
  Mon, 6 Jun 2016 - 0h
 • 1072 - เรื่อง ความเชื่อที่ไม่ถูกต้อง 
  Mon, 6 Jun 2016 - 0h
 • 1071 - เรื่อง พึ่งตัวเอง 
  Mon, 6 Jun 2016 - 0h
 • 1070 - เรื่อง ของขวัญอันประเสริฐ 
  Mon, 6 Jun 2016 - 0h
ตอนมากแค่ไหน

ไทยพอดคาสต์มากขึ้น - ศาสนาและความเชื่อเรื่องจิตวิญญาณ

พอดคาสต์ต่างประเทศมากขึ้น - ศาสนาและความเชื่อเรื่องจิตวิญญาณ

เลือกประเภท Podcast