พระไตรปิฎกศึกษา-พระสมบัติ นันทิโก

พระไตรปิฎกศึกษา-พระสมบัติ นันทิโก โดย ชมรมผลดี

ชมรมผลดี

รวมเสียงบรรยายพระไตรปิฎก-คัมภีร์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเข้าใจพุทธวจนให้ถูกต้องไม่หลงทาง ทั้งในแง่ของศัพท์และความหมายเชิงลึกของพุทธธรรมโดยละเอียดโดย.. พระอาจารย์สมบัติ นันทิโก: ต้นฉบับปรับปรุงใหม่ 2564 โดย.. โจโฉ เสียงธรรม www.jozho.net ชมรมผลดี ต้นฉบับเดิมจากมูลนิธิรักษ์ธรรม และกลุ่มไตรสิกขา trisikkha.com ดาวน์โหลด mp3 ชุดปรับเสียงใหม่ที่นี่ https://jozhoth.blogspot.com (www.โจโฉ.net) หน้าหลัก podcast ฟังครบทุกเรื่องที่ anchor.fm/tripitaka หรือ www.youtube.com/user/MrJozho

ฟังตอนสุดท้าย:

การศึกษาธรรม ถึงพระรัตนตรัยเป็นอริยทรัพย์ การรักษาศีล ขุมทรัพย์คือบุญ บุญอานิสงส์มาก  : ธรรมจากพระไตรปิฎก พระสุตตันตปิฎก บรรยายโดย.. พระอาจารย์สมบัติ นันทิโก

ตอนก่อนหน้า

 • 101 - วิธีศึกษาธรรม : อริยทรัพย์ 
  Fri, 05 Feb 2021
 • 100 - เจริญตั้งมั่นในพุทธคุณ 
  Fri, 05 Feb 2021
 • 99 - กรรม : วจีกรรม 
  Fri, 05 Feb 2021
 • 98 - ทาน ศีล พรหมวิหาร บุญอุทิศผู้ล่วงลับที่ได้ผล 
  Fri, 05 Feb 2021
 • 97 - พรหมสูตร : บุญคุณพ่อแม่ 
  Fri, 05 Feb 2021
ตอนมากแค่ไหน

ไทยพอดคาสต์มากขึ้น - ศาสนาและความเชื่อเรื่องจิตวิญญาณ

พอดคาสต์ต่างประเทศมากขึ้น - ศาสนาและความเชื่อเรื่องจิตวิญญาณ

เลือกประเภท Podcast