พระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ)

พระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ) โดย Thammapedia.com

Thammapedia.com

ธรรมะบรรยาย โดยพระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ) วัดจันทาราม (ท่าซุง) อ.เมือง จ.อุทัยธานี : เช่น สรรเสริญคุณของพระพุทธเจ้าและพระอริยสงฆ์, จรณะ 15,บารมี 10,สังโยชน์ 10, ธุดงค์ 13 และปฏิปทาปฏิบัติ, สีลสัมปทา, หิริ+โอตตัปปะ+พาหุสัจจะ+วิริยะ, มหาสติปัฏฐานสูตร, การฝึกอารมณ์ให้เข้าถึงความเป็นพระอริยะแบบสุกขวิปัสสโก, การฝึกปฏิบัติแบบเตวิชโช, การฝึกปฏิบัติแบบปฏิสัมภิทัปปัตโต ฯลฯ

ฟังตอนสุดท้าย:

สรรเสริญคุณของพระพุทธเจ้าและพระอริยสงฆ์@10 กันยายน 2518 : ธรรมะบรรยาย โดย พระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ) วัดจันทาราม (ท่าซุง) อ.เมือง จ.อุทัยธานี

ตอนก่อนหน้า

 • 722 - เรื่อง สรรเสริญคุณของพระพุทธเจ้าและพระอริยสงฆ์@10 กันยายน 2518 
  Mon, 6 Jun 2016 - 0h
 • 721 - เรื่อง จรณะ 15@11 กันยายน 2518 
  Mon, 6 Jun 2016 - 0h
 • 720 - เรื่อง อธิบายพระวินัย (ไม่สมบูรณ์) 
  Mon, 6 Jun 2016 - 0h
 • 719 - เรื่อง อาบัติปาราชิก,อาบัติสังฆาทิเสส,อาบัติอนิยต,อาบัตินิสสัคคียปาจิตตีย์-จีวรวรรค 
  Mon, 6 Jun 2016 - 0h
 • 718 - เรื่อง อาบัตินิสสัคคียปาจิตตีย์-โกสิยวรรค+ปัตตวรรค@17 กันยายน 2518 
  Mon, 6 Jun 2016 - 0h
ตอนมากแค่ไหน

ไทยพอดคาสต์มากขึ้น - ศาสนาและความเชื่อเรื่องจิตวิญญาณ

พอดคาสต์ต่างประเทศมากขึ้น - ศาสนาและความเชื่อเรื่องจิตวิญญาณ

เลือกประเภท Podcast